Ασφαλής επιλογή
ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ
Ποιοι Είμαστε

Πολιτικό Οργανόγραμμα Συμμαχίας Πολιτών

Παγκύπρια

Συνέλευση

 • Αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό όργανο του Κινήματος.

 • Διαμορφώνει πολιτικές αποφάσεις, καταρτίζει στρατηγική και αποφασίζει τον τρόπο υλοποίησης των αποφάσεων της.

Παγκύπρια

Συνέλευση

 • Η Ανώτατη Σύγκλητος είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος που λειτουργεί μεταξύ δύο Τακτικών Παγκύπριων Συνελεύσεων

 • Οι ενέργειες, οι αποφάσεις και η δράση της Ανωτάτης Συγκλήτου δεν εποπτεύονται και δεν ελέγχονται από κανένα κατώτερο όργανο του Κινήματος.

 • Η Πολιτική Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο όργανο του Κινήματος που λειτουργεί μεταξύ δύο συνεδριάσεων της Ανωτάτης Συγκλήτου.

 • Αποτελεί το ανώτατο όργανο παραγωγής πολιτικών θέσεων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του Κινήματος.

Πολιτική

Σύγκλητος

 • Η Γραμματεία εποπτεύει την καθημερινή λειτουργία του Κινήματος.

 • Έχει την ευθύνη εφαρμογής και εκτέλεσης των αποφάσεων της Πολιτικής Συγκλήτου, της Ανωτάτης Συγκλήτου και της Παγκύπριας Συνέλευσης. 

 • Τα Επαρχιακά Συμβούλια είναι τα ανώτερα όργανα της Συμμαχίας Πολιτών σε Επαρχιακό Επίπεδο μεταξύ δύο Επαρχιακών Συνελεύσεων. 'Εκαστο Επαρχιακό Συμβούλιο έχει ως σκοπό τη προβολή της ιδεολογίας και των αρχών του Κινήματος Συμμαχίας Πολιτών σε επαρχιακό επίπεδο και ασχολείται ιδιαίτερα με την παραγωγή πολιτικής τοπικού χαρακτήρα. 

 • Τα Επαρχιακά Συμβούλια εκτελούν και δεσμεύονται από τις αποφάσεις των Κεντρικών Συλλογικών Οργάνων της Συμμαχίας και εποπτεύουν την εφαρμογή των αποφάσεων σε επαρχιακό επίπεδο.

Συμμαχία Πολιτών

Λεωφ. Λεμεσού 67

Αγλαντζιά, Λευκωσία

Κύπρος

Τ. (357) 22 282 000

Φ. (357) 22 282 200

info@symmaxiapoliton.org

 • Συμμαχία Πολιτών
 • Συμμαχία Πολιτών
 • Συμμαχία Πολιτών

Copyright © 2020 - Συμμαχία Πολιτών. All rights reserved.  Πολιτική Απορρήτου και Όροι Χρήσης