Συμμαχία Πολιτών Κυπριακό

Κυπριακό

Πρόβλημα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Χαρακτήρας του Κυπριακού

Το Κυπριακό δημιούργησε ο τουρκικός επεκτατισμός και το διαιωνίζει η τουρκική αδιαλλαξία. Το Κυπριακό ήταν και παραμένει πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Η συνέχιση της σημερινής κατάστασης και η διχοτόμηση, υπό οποιαδήποτε μορφή και σχήμα, αποτελούν αδικία και εγκυμονούν κινδύνους, για τον Κυπριακό Ελληνισμό γι’ αυτό και δεν αποτελούν επιλογή. 

Ο Στόχος της Τουρκίας

Στρατηγικός στόχος της Τουρκίας ήταν και εξακολουθεί να είναι η άσκηση πλήρη ελέγχου επί ολόκληρης της Κύπρου. Ενδιάμεσος στρατηγικός στόχος της Άγκυρας είναι η κατάλυση  της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αποδείχθηκε ικανή να ανατρέψει τους σχεδιασμούς της.

Η Τουρκία, αξιοποιώντας τη διαδικασία των διακοινοτικών συνομιλιών, μετέτρεψε το Κυπριακό, από πρόβλημα εισβολής και κατοχής, σε πρόβλημα κατανομής των εξουσιών ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Παράλληλα, εδραιώνει και εμβαθύνει τα κατοχικά τετελεσμένα. Με το μαζικό εποικισμό και την εξαγορά ελληνοκυπριακών περιουσιών μέσω της "Επιτροπής Αποζημιώσεων" αλλοιώνει το δημογραφικό χαρακτήρα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κατεχομένων και επιχειρεί να επιβάλει συγκεκαλυμμένη διχοτομική λύση συνομοσπονδίας, η οποία θα προέλθει από «δύο νόμιμα και ισότιμα συνιστώντα κράτη». Οι προτάσεις που η τουρκική πλευρά καταθέτει στο τραπέζι των συνομιλιών αποσκοπούν στη διεύρυνση και νομιμοποίηση όσων παράνομα κατέκτησε με τη βία των όπλων, στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη δημιουργία ενός νέου συνεταιριστικού, δυσλειτουργικού συνομοσπονδιακού κράτους με θνησιγενή προοπτική.

Η Λύση που στοχεύουμε

Σταθερός μας στόχος παραμένει η απελευθέρωση της πατρίδας μας από τα Τουρκικά κατοχικά στρατεύματα, η επιστροφή όλων των προσφύγων στις εστίες τους, η αποκατάσταση της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και η ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η επίλυση του Κυπριακού, είναι η ύψιστη προτεραιότητα μας, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και Λατίνοι, να ζήσουμε ειρηνικά, σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας σε μια ελεύθερη κοινή πατρίδα απολαμβάνοντας υπό καθεστώς ισονομίας και ισότιμα, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλες τις δημοκρατικές ελευθερίες, χωρίς φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις και αποκλεισμούς. Η λύση του Κυπριακού θα δικαιώσει τον καρτερικό αγώνα των εγκλωβισμένων μας οι οποίοι για 40 χρόνια ζουν σε συνθήκες κατοχής. Η λύση θα πρέπει να δώσει τέλος και στο δράμα των συγγενών των αγνοουμένων μας με την πλήρη διαλεύκανση της τύχης των αγαπημένων τους προσώπων. Οι συγγενείς των αγνοουμένων μας που εκτελέστηκαν από τον κατοχικό στρατό έχουν δικαίωμα και πρέπει να γνωρίζουν για τις πραγματικές συνθήκες εξαφάνισης ή θανάτωσης των ανθρώπων τους. Η Τουρκία θα πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε.

Η λύση του Κυπριακού, για να έχει νόημα θα πρέπει να εδράζεται στα δεδομένα και στις συνθήκες του 21ου αιώνα, να ανατρέπει τα δεδομένα της εισβολής και της κατοχής και όχι να τα νομιμοποιεί ή να εδράζεται σε αυτά. Θα πρέπει η λύση να εμπνέεται από τις σύγχρονες αρχές της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και τις προσδοκίες των νέων που θα τη βιώσουν και θα την εφαρμόσουν. Η λύση θα πρέπει να προκύψει μέσα από τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και να προϋποθέτει επανένωση του γεωγραφικού χώρου, ενοποίηση της κοινωνίας, της οικονομίας και των θεσμών που είναι βασικοί άξονες άσκησης της κρατικής εξουσίας. Η λύση θα πρέπει να επιτρέπει σε όλους τους νόμιμους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να διακινούνται και να εγκαθίστανται ελεύθερα σε όποια γωνιά της Κύπρου επιλέξουν. Να έχουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας και εργασίας σε όποια περιοχή επιθυμούν να ζήσουν και να ασκούν τις δημοκρατικές ελευθερίες του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη βάση της αρχής  "ένας άνθρωπος μια ψήφος" σε ένα ενιαίο εκλογικό σώμα εκεί όπου ζουν και εργάζονται. Να μπορούν οι δύο κοινότητες να ζουν μαζί σε κοινά χωριά και πόλεις και όχι χωριστά σε δύο γειτονικά ‘Συνιστώντα Κράτη’, όπως προβλέπει η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ), η οποία επιβαλλόταν μέσω του Σχεδίου ΑΝΑΝ που  ο Κυπριακός Ελληνισμός απέρριψε με το Δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004. Η εμμονή σε λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας αναιρεί  εξ ορισμού το στόχο ακύρωσης των κατοχικών δεδομένων, ανατροπής της διαίρεσης, κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού μας και δημιουργίας ενός κράτους αμιγώς δημοκρατικού. Το χωρίς παγκόσμιο ιστορικό προηγούμενο μόρφωμα της ΔΔΟ αποτελεί το απότοκο και την επικύρωση επί του εδάφους και των θεσμών του Κράτους, των αποτελεσμάτων  της εισβολής, της συνεχιζόμενης κατοχής και του εποικισμού.

 Όση σημασία έχει η εξεύρεση λύσης άλλη τόση και μεγαλύτερη σημασία έχει η επόμενη μέρα της λύσης να οδηγεί σε πολιτική σταθερότητα, ασφάλεια και οικονομική ευημερία και όχι σε αδιέξοδα, παράλυση του Κράτους και νέες προστριβές. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η λύση να είναι δίκαιη και λειτουργική, κάτι που προϋποθέτει το πολιτικό σύστημα να λειτουργεί με τους κανόνες της δημοκρατίας και όχι με δυσλειτουργικές πρόνοιες που εξισώνουν αριθμητικά το 18% του πληθυσμού με το 82% σε μια αντιδημοκρατική, ρατσιστική και διχοτομική βάση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα στρατεύματα και εποίκους. Θα πρέπει να είναι πραγματικά Ανεξάρτητη και Κυρίαρχη σε όλη τη γεωγραφική έκταση του νησιού. Να διαθέτει μία και αδιαίρετη κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή οντότητα και να αποτελεί συνέχεια και μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα και Βρετανικές στρατιωτικές βάσεις είναι κατάλοιπα ενός αποικιακού παρελθόντος  και πρέπει να τερματιστούν. Το διεθνές δίκαιο και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελούν το μόνο πλαίσιο που διασφαλίζει μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία και μετά τη λύση θα πρέπει να διαθέτει στρατιωτική αμυντική ισχύ. Δεν νοείται κράτος σοβαρό, το οποίο δεν θα διαθέτει στρατιωτικές δυνάμεις ικανές να υπερασπιστούν την κυριαρχία και εδαφική του ακεραιότητα από ξένες επιβουλές και να προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες του. Τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η εξεύρεση υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβάλλουν τη διατήρηση και ενίσχυση της αμυντικής-αποτρεπτικής ικανότητας της πατρίδας μας. Παράλληλα, ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. επιβάλλεται η ενεργός συμμετοχή μας σε όλες τις δράσεις, μηχανισμούς και θεσμούς της Ένωσης και αυτές προϋποθέτουν την ύπαρξη κυπριακού στρατού.

Διεκδικητική Στρατηγική

Η πολιτική του εξευμενισμού της Τουρκίας, της ηττοπάθειας που τρέφεται από φοβικά σύνδρομα, όχι μόνο απέτυχε να οδηγήσει σε ανατροπή της κατοχής και σε δίκαιη λύση αλλά οδήγησε σε αποδοχή διαχρονικών τουρκικών θεσμών που παραβιάζουν κάθε γραμμή ασφάλειας για τον κυπριακό λαό.

Επιβάλλεται, να εγκαταλείψουμε την πολιτική των μονομερών υποχωρήσεων που διαχρονικά ακολουθούμε και η οποία έχει ήδη χρεοκοπήσει. Πρέπει με μια διεκδικητική στρατηγική, με τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών που ενισχύουν την Κυπριακή  Δημοκρατία, να εξαναγκάσουμε την Τουρκία να αλλάξει πολιτική. Χωρίς αλλαγή της τουρκικής πολιτικής είτε δεν θα πετύχουμε λύση είτε η λύση θα είναι τουρκικών προδιαγραφών.

Από το 1974 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει πλήρως το διεθνές περιβάλλον. Η προσκόλληση και η εμμονή μας σε στόχους και δεδομένα του παρελθόντος είναι και αντιπαραγωγική και επικίνδυνη. Οι στόχοι και η στρατηγική μας πρέπει να αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και συνθήκες Τώρα είναι η ώρα για τη χάραξη μιας νέας διεκδικητικής πολιτικής στο κυπριακό, η οποία θα ανατρέψει τους κανόνες του παιχνιδιού που μας επιβλήθηκαν από το 1974 και εντεύθεν. Αυτή η διεκδικητική στρατηγική πρέπει να βασίζεται στους πιο κάτω άξονες:

  1. Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαδικασιών και μηχανισμών για να επιφέρουμε πραγματικό κόστος στην Τουρκία και στους συμμάχους της, σε ότι αφορά στο στρατηγικό στόχο της χώρας αυτής για ένταξη στην Ε.Ε.. Ενόσω η Τουρκία δεν τερματίζει την κατοχή και δεν εγκαταλείπει τις επεκτατικές της βλέψεις στην Κύπρο, θα πρέπει να παγώσει πλήρως η ενταξιακή της διαδικασία.

  2. Αμφισβήτηση της νομιμότητας των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, αξιοποιώντας τις σχετικές γνωματεύσεις διαπρεπών νομικών και διεθνολόγων. Να ανοίξουμε «μέτωπο» με τη Βρετανία, «μέτωπο» το οποίο η χώρα αυτή έχει προ πολλού ανοίξει η ίδια με τη φιλοτουρκική της στάση. Άλλωστε, οι ευθύνες της στην κυπριακή τραγωδία είναι μεγάλες και η ταύτισή της με τα τουρκικά συμφέροντα είναι αποδεδειγμένη.

  3. Διαμόρφωση μιας πολυεπίπεδης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με μεγάλες φιλικές χώρες, οι οποίες διαχρονικά υπήρξαν το στήριγμά μας στο διεθνή χώρο. Με την εξεύρεση των υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, η οποία παρέχει μια μοναδική δυνατότητα ενίσχυσης της γεωπολιτικής μας θέσης, προσφέρονται στρατηγικά ερείσματα στην Ε.Ε. και προοπτικές συμμαχίας με τις γειτονικές μας χώρες. Χώρες που δεν επιθυμούν το στρατηγικό έλεγχο της Κύπρου από μια απρόβλεπτη, αναξιόπιστη και ασταθή Τουρκία, η οποία επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο περιφερειακής υπερδύναμης στην περιοχή σε βάρος των γειτόνων της.

  4. Θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας είναι σήμερα αδιαμφισβήτητα αναγκαία. Μόνο με μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία μπορούμε να αποτρέψουμε μια κακή λύση και συνάμα να πετύχουμε μια δημοκρατική, δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση.

  5. Παράλληλη και ταυτόχρονη διαπραγμάτευση με την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή ηγεσία είναι απαραίτητη, αφού οι διακοινοτικές συνομιλίες επιτρέπουν στην Τουρκία να απεκδύεται των ευθυνών της, μετατρέποντας το Κυπριακό σε δικοινοτικό πρόβλημα. Με την τουρκοκυπριακή ηγεσία να διαπραγματευθούμε τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των τουρκοκυπρίων μέσα από τη λύση. Με την Τουρκία να διαπραγματευθούμε πτυχές όπως, η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και των εποίκων και η κατάργηση των εγγυητικών και επεμβατικών δικαιωμάτων. Ζητήματα δηλαδή που μόνο η Τουρκία μπορεί να διαπραγματευθεί.

  6. Απόσυρση όλων των διαχρονικών υποχωρήσεων μας, καθώς επίσης και η παράλληλη/ταυτόχρονη συζήτηση επί όλων των πτυχών του Κυπριακού θα πρέπει να αποτελέσουν την προμετωπίδα της νέας μας στρατηγικής. Η νέα αυτή στρατηγική σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέψει την εξίσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την παράνομη αποσχιστική οντότητα των κατεχομένων, ούτε παράλληλες συναντήσεις συνομιλητών με υπηρεσιακούς παράγοντες των εγγυητριών χωρών.

  7. Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών σχεδιασμών με την Ελλάδα που αποτελεί το φυσικό και ανιδιοτελή σύμμαχο της Κύπρου, στη βάση της αρχής ότι το μέλλον του Ελληνισμού είναι αλληλένδετο και κοινό.

  8. Θεσμοθέτηση με νόμο του Εθνικού Συμβουλίου και αναβάθμιση της ποιότητας του έργου του με την αξιοποίηση ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων σε ζητήματα γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής.

Διαβάστε το κείμενο
σε μορφή αρχείου *pdf