Προεκλογικές Δαπάνες

Εκθέσεις Εσόδων και Εξόδων των Υποψηφίων Ευρωβουλευτών

για τις Ευρωεκλογές 2019

Ανδρέας

Θεμιστοκλέους

Μαρία

Παστελλά

Δώρος

Χριστοδουλίδης

Έκθεση Εσόδων και Εξόδων Συμμαχίας Πολιτών

για τις Ευρωεκλογές 2019

Δαπάνες

Συμμαχίας Πολιτών

Προεκλογικές δαπάνες