• Γραφείο Τύπου

Χάσμα αμοιβών - Επιτροπή Εργασίας

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Εργασίας το πολύπαθο θέμα του χάσματος αμοιβών ανδρών και γυναικών. Το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων παραμένει μια από τις πιο επίμονες μορφές έμφυλης ανισότητας.


Αν και η οικονομική ανεξαρτησία θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να υποστηριχτούν οι γυναίκες στο να έχουν τον έλεγχο πάνω στη ζωή τους και να μπορούν να κάνουν τις δικές τους αυθεντικές επιλογές εντούτοις οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν χαμηλότερο εισόδημα από τους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, με μια βασανιστικά αργή πρόοδο στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ των φύλων στις απολαβές και τα έσοδα.


Ως Συμμαχία Γυναικών προτείνουμε:


1. Την Αρχή της Ίσης Αμοιβής


Η Πολιτεία οφείλει να εξαλείψει κάθε ανισότητα στο χάσμα αμοιβής για ίδια εργασία μεταξύ φύλων. Η θεσμοθέτηση αυστηρών ποινών και η συχνή παρακολούθηση της εφαρμογής της Αρχής θα λειτουργήσει θετικά. Ταυτόχρονα χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας, να δοθούν κίνητρα προς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, αλλά και μια "Μαύρη Λίστα" για όσους επιμένουν σε διακρίσεις μεταξύ φύλων. Οι οδηγίες της Ε.Ε και τα μοντέλα καλής πρακτικής πρέπει να υιοθετηθούν πλήρως στη χώρα μας.


2- Καθορισμός κατώτατου μισθού, έχει αποδειχθεί χρήσιμος για τον περιορισμό των διαφορών των μισθών λόγω φύλου ειδικά ως προς τις αμοιβές των χαμηλόμισθων εργαζομένων. Για τούτο και υποστηρίζουμε την Πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών για θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού στα 1125 ευρώ.


3- Λήψη μέτρων που βοηθούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες να συνδυάσουν την εργασία με τις οικογενειακές ευθύνες. Συνεπώς ζητάμε: αποτελεσματική εφαρμογή του ολοήμερου σχολείου


  • αύξηση των βρεφοκομικών σταθμών και νηπιαγωγείων καθώς και η επέκταση των ωρών λειτουργίας τους

  • αύξηση της άδεια μητρότητας και πατρότητας και

  • διευρυμένη φροντίδα των ηλικιωμένων

Ρένα Γιαβάση

Πρόεδρος Συμμαχίας Γυναικών

11 views0 comments