• Γραφείο Τύπου

Τουριστική βιομηχανία - Οικονομικός πνεύμονας αλλά ταυτόχρονα γάγγραινα του Τ.Κ.Α.

Η γραπτή απάντηση της Υπουργού Εργασίας* σε Κοινοβουλευτική ερώτηση της Συμμαχίας Πολιτών δυστυχώς επιβεβαιώνει τους φόβους μας ότι η Τουριστική Βιομηχανία, ο πνεύμονας της οικονομίας της Κύπρου, ταυτόχρονα είναι και γάγγραινα για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Μόνο για την τουριστική βιομηχανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στην απάντηση της Υπουργού, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τ.Κ.Α.) πλήρωσε ως ανεργιακά επιδόματα για την περίοδο 1/11/2017-31/3/2018 ύψους €19.418.878 εκ. σε 9364 άτομα.


Ζητήσαμε επίσης τα στοιχεία εισφορών στο Τ.Κ.Α., από τον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας για την αντίστοιχη χρονική περίοδο αλλά αυτά δεν μπορούν να εξαχθούν, σύμφωνα με το υπουργείο.


Δεν χρειάζεται όμως ιδιαίτερη γνώση για να αντιληφθεί κανείς πως για να πληρώσει το Τ.Κ.Α. τα πιο πάνω ποσά σε ανεργιακά επιδόματα, υπολογίζεται ότι πληρώθηκαν μισθοί ύψους περίπου €45,3 εκατ. Συνεπώς οι εισφορές προς το Τ.Κ.Α μπορεί εύκολα να υπολογιστούν περίπου στα €8,8 εκατ. Οι ζημίες που προκλήθηκαν από την τουριστική βιομηχανία στο Τ.Κ.Α. για την ιδία περίοδο υπολογίζονται στα €10.5 εκατ. και αυτό χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις πιστώσεις για σκοπούς σύνταξης, οι οποίες αν συνυπολογιστούν, οι ζημιές θα είναι πολύ περισσότερες. Τονίζουμε ότι το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.


Συμμαχία Πολιτών και Κ.Σ. ΕΔΕΚ κατέθεσαν αυτεπάγγελτο θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας για να συζητηθούν οι επιπτώσεις που δημιουργούνται στο Τ.Κ.Α. από την εποχιακή απασχόληση.


Στο πλαίσιο του πάγιου αιτήματος της Συμμαχίας Πολιτών για ριζοσπαστικές αλλαγές σε θέματα που αφορούν και τα πιο πάνω, ήρθε επιτέλους η ώρα για να ανοίξει ο διάλογος και της αναδιάρθρωσης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς άρση της θυματοποίησης των εργαζομένων.


*Σύνδεσμος που οδηγεί στην απάντηση της Υπουργού: https://tinyurl.com/wc95yroΔείτε την εγγραφή του αυτεπάγγελτου θέματος

34 views0 comments