• Γραφείο Τύπου

Το ΓεΣΥ και οι πυλώνες υγείας μέχρι το 2023

Η Συμμαχία Πολιτών χαιρετίζει τους πυλώνες που έθεσε ο Υπουργός Υγείας για το ΓεΣΥ. Για εμάς είναι πολύ σημαντική η προτεραιότητα που δίνει το Υπουργείο Υγείας στην αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων, η οποία αν και δεν αποτελούσε προϋπόθεση για υλοποίηση του ΓεΣΥ, εντούτοις καθυστέρησε πολύ με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα στο εθνικό σύστημα υγείας.


Τώρα τα αρμόδια Υπουργεία και ο ΟΚΥπΥ πρέπει να σπεύσουν για την αυτονόμηση, να ετοιμάσουν πρόγραμμα στελέχωσης και ανάπτυξης νέων υποδομών και κλινικών και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα κρατικά νοσηλευτήρια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά στο περιβάλλον του ΓεΣΥ.


Η ηλεκτρονική υγεία, η δημιουργία της Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής, η λειτουργία των Πανεπιστημιακών Κλινικών και η ανάπτυξη πολιτικών Δημόσιας Υγείας μέσα από την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας, είναι επίσης σημαντικό βήμα σε πολλαπλούς τομείς της υγείας και των παροχών προς τους πολίτες.


Θετικός στόχος είναι και η προσπάθεια της ενίσχυσης στην πρόληψη ασθενειών, η οποία θα επιφέρει την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματικότερη θεραπεία.


Ως Συμμαχία Πολιτών στηρίζουμε σθεναρά το ΓεΣΥ γιατί για εμάς η υγεία είναι ένα αγαθό που πρέπει να προσφέρεται σε όλους καθολικά και ισότιμα, απαλείφοντας εξολοκλήρου τον γνωστό σε όλους μας διαχωρισμό των ασθενών σε προνομιούχους και μη. Το ΓεΣΥ έχει τύχει αποδοχής από τους ασθενείς και αυτό δίνει απαντήσεις σε όσους αντιστέκονται ή πολέμησαν εναντίον του, αλλά και όσους αποτυχημένα συνεχίζουν να το πολεμούν.

7 views0 comments