ΘΟΚ και ελεύθερα θέατρα

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) η οποία αφαιρεί από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ) το δικαίωμα κατανομής των χορηγιών στα ελεύθερα θέατρα και μετά την απόφαση του Οργανισμού να παγοποιήσει τις θεατρικές χορηγίες για το πρώτο εξάμηνο του 2020, η συνέχιση της λειτουργίας των θεάτρων στην Κύπρο βρίσκεται σε κίνδυνο.


Ως Συμμαχία Πολιτών καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας άμεσα να προχωρήσει σε σύσταση, έστω και προσωρινής, επιτροπής αποτελούμενης από πρόσωπα που έχουν και την απαιτούμενη γνώση και την κατάρτιση για την θεατρική λειτουργία, προκειμένου να συνεχιστεί η ενίσχυση των θεάτρων μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την επακόλουθη προσφυγή του ΘΟΚ.

0 views0 comments