Τετράμηνα και εκπαιδευτικό σύστημα

Επιβάλλεται ένα γενικό σχέδιο παιδείας, το οποίο θα περιλαμβάνει ως βασικό άξονα το ολοήμερο σχολείο.

Ως Συμμαχία Πολιτών εκτιμούμε ως θετική εξέλιξη το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θα αποφύγουν την λήψη απεργιακών μέτρων.


Οι μαθητές έχουν τις δικές τους ευαισθησίες και τις δικές τους ανησυχίες, οι οποίες είναι κατανοητές. Όμως έχει ψηφιστεί ένας νόμος, ο οποίος κατά τη δική μας άποψη θα πρέπει να εφαρμοστεί.  Ενδεχόμενα να υπάρχουν αδυναμίες και να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Αν δεν εφαρμοστεί όμως μια νομοθεσία, μια νέα μεταρρύθμιση, δεν μπορούμε να την βελτιώσουμε στη συνέχεια.


Εκείνο το οποίο επιβάλλεται αυτή τη στιγμή είναι να λειτουργήσουν ομαλά τα σχολεία, να τεθεί σε εφαρμογή το νέο εξεταστικό σύστημα και βεβαίως με όλη την καλή διάθεση και βούληση και από πλευράς κυβέρνησης αλλά και κοινοβουλίου να δούμε τα όποια κενά και τις όποιες αδυναμίες για να τις βελτιώσουμε για τις επόμενες χρονιές.


Δεν θα λυθεί το ζήτημα του άγχους των μαθητών με την κατάργηση των τετράμηνων. Εκείνο που επιβάλλεται να γίνει είναι μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση – ας μου επιτραπεί ο όρος ένα γενικό σχέδιο παιδείας – το οποίο θα περιλαμβάνει ως βασικό άξονα το ολοήμερο σχολείο. Ταυτόχρονα όμως θα περιλαμβάνει και την αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας, της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, έτσι ώστε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης για ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και να εγκαταλείψουμε την παραδοσιακή «παπαγαλία», που είναι και ο λόγος της δημιουργίας του άγχους και του στρες στους μαθητές.


Με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν θα στηρίζεται στην επανάληψη των γνώσεων, αλλά στην αξιοποίηση τους μέσα από τις δεξιότητες της σύνθεσης, της ανάλυσης καθώς και της κριτικής σκέψης που θα καλλιεργηθεί, οι εξετάσεις δεν θα είναι εξετάσεις γνώσεων και επανάληψης για να δημιουργούν προβλήματα. Θα είναι εξετάσεις σύνθεσης και κρίσης. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι που εμείς ως Συμμαχία Πολιτών θέλουμε να δούμε να κατευθύνεται το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, αν θέλουμε όντως να διασφαλίσουμε έναν υγιές μέλλον αλλά και προοπτικές για τους μαθητές μας.


Γιώργος Λιλλήκας

Πρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών

1 view0 comments