Συνεργατισμός - Κινητοποίηση αγροτικών οργανώσεωνΣυνεργατισμός

Για τη Συμμαχία Πολιτών, ο Συνεργατισμός αποτελεί κοινωνική κατάκτηση και πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα επιστρέψει στα μέλη του. Αυτή τη φορά όμως με διαφάνεια και αυστηρούς ελέγχους.

Θέση μας είναι ότι η δανειακή σχέση Κράτους και Συνεργατισμού είναι ετεροβαρής. Για το 1,5 δις ευρώ η Κυβέρνηση χρεώνει 10%, ενώ για το δάνειο που πήρε η Κυβέρνηση από το Συνεργατισμό ύψους 2 δις Ευρώ, το Κράτος πληρώνει επιτόκιο μόνο 1,5%.

Ο φορολογούμενος πλήρωσε για το Συνεργατισμό με την προϋπόθεση ότι θα επέστρεφε στα μέλη του. Δυστυχώς με βάση τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και τις πρόνοιες του μνημονίου αυτό δεν θα συμβεί αλλά θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο εκ νέου, δηλαδή να ιδιωτικοποιηθεί.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Συνεργατισμός

6 views0 comments