Η Συμμαχία Πολιτών για τις εξελίξεις με τις Βρετανικές Βάσεις

Η Συμμαχία Πολιτών εκτιμά ως θετική την εξέλιξη που προέκυψε με συμφωνία για μη στρατιωτική ανάπτυξη εντός των βρετανικών βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας.

Επιτέλους μ’ αυτή την εξέλιξη οι Κύπριοι πολίτες που διαμένουν εντός των Βρετανικών Βάσεων, αποκτούν δικαιώματα που άδικα στερούνταν.


Υπενθυμίζουμε, ότι με βάση τη συνθήκη και τις συμφωνίες με τις οποίες επιβλήθηκε το καθεστώς των Βάσεων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι Βρετανοί είχαν υποχρέωση να επιστρέψουν στην ΚΔ όλα τα εδάφη που δεν θα χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς.


Ως εκ τούτου, τονίζουμε ότι αυτή έπρεπε και πρέπει να είναι η απαίτηση της Κυπριακής Κυβέρνησης.

52 views0 comments