Συμφωνία Συνεργ. Κεντρικής Τράπεζας με Universal LifeΣυνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Δήλωση για το θέμα σύναψης συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Συνεργατικής με την ασφαλιστική εταιρεία Universal Life

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 16/2/17

Όσον αφορά το θέμα που συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου σχετικά με τη σύμβαση που υπογράφηκε από πλευράς της Κεντρικής Συνεργατικής με τηνUniversal Life για τις ασφάλειες που επιβάλλονται στα δάνεια του συνεργατισμού, το θέμα εγγράφηκε για το λόγο ότι η Universal Life κατοχύρωσε την πιο ακριβή προσφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες προσφορές που είχαν υποβληθεί από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και γι αυτό το λόγο ο δανειολήπτης του συνεργατισμού πλήρωνε και πληρώνει περισσότερα ασφάλιστρα.

Ήταν ολιγόλεπτη η συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου διότι ο Γενικός Ελεγκτής θα μπει στη διαδικασία ελέγχου των προσφορών και θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί, σε μεταγενέστερο στάδιο μετά τα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή, η συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου.

Υπάρχουν αρκετά παράπονα από πλευράς των ασφαλιστικών εταιρειών, καθότι δεν τους έδωσαν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση όσον αφορά την διαδικασία κατοχύρωσης της προσφοράς. Περιμένουν κάποιες απαντήσεις από πλευράς της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας τις οποίες δεν έχουν πάρει, γι αυτό το όλο θέμα ανήκει πλέον στον Γενικό Ελεγκτή και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης του.

#ΣυνεργατικήΚεντρικήΤράπεζα #ΣυμμαχίαΠολιτών #Ασφάλιστρα

2 views0 comments