Τροποποίηση του Περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων νόμουΟικογένεια

Η κα. Άννα θεολόγου Βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών της Επαρχίας Αμμοχώστου ανακοινώνει ότι έχει καταθέσει πρόταση νόμου ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων με σκοπό την τροποποίηση του Περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου του 1990 έως 2004 με σκοπό την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από γονέα ο οποίος εγκαταλείπει τα ανήλικα τέκνα του για περίοδο πέραν του ενός έτους και δεν μπορεί να εντοπιστεί από τον άλλο γονέα με σκοπό την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του για θέματα που αφορούν πτυχές άσκησης της γονικής μέριμνας που απαιτείται η από κοινού συγκατάθεση και των δύο γονέων.

Επίσης γονέας που εξασφαλίζει διάταγμα επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα του και δεν το εξασκεί για περίοδο πέραν του ενός έτους χωρίς εύλογο λόγο θα μπορεί να του αφαιρεθεί η γονική μέριμνα με σχετική μονομερή αίτηση από τον άλλο γονέα.

Η ανάγκη τροποποίησης του πιο πάνω νόμου είναι επιτακτική εφόσον ο γονέας που έχει την φύλαξη και την φροντίδα των ανηλίκων τέκνων θα πρέπει κάθε φορά που χρειάζεται την συγκατάθεση του άλλου γονέα για θέματα γονικής μέριμνας, να του επιδίδει σχετική αίτηση πράγμα που είναι χρονοβόρο και αδύνατο ορισμένες φορές, ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο άλλος γονέας έχει φύγει στο εξωτερικό χωρίς να αφήσει στοιχεία επικοινωνίας και ή στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι είναι αλλοδαποί ή μη Κύπριοι Πολίτες και αναχωρούν από την Κύπρο για μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό.

Η διεκπεραίωση αιτήσεων για επιδόματα στις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες/Τμήματα σε μονογονεϊκές οικογένειες θα γίνει πιο γρήγορη και με λιγότερη ταλαιπωρία για τους γονείς που μεγαλώνουν μόνοι τους τα παιδιά τους και επομένως η Βουλή των Αντιπροσώπων θα πρέπει να μεριμνήσει για την ανακούφιση των προβλημάτων αυτών των πολιτών στο μέτρο που τις αναλογεί.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΣχέσειςΓονέωνκαιΤέκνων

3 views0 comments