Άμεση στήριξη χρειάζονται οι πατατοπαραγωγοί στην Αμμόχωστο

Ο αγροτικός κόσμος της Αμμοχώστου και κυρίως οι πατατοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν διαχρονικά τεράστια οικονομικά προβλήματα, σε βαθμό που εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην ανεργία και στην ανέχεια.


Εκτός από τα διαχρονικά προβλήματα που αφορούν στο κόστος του ηλεκτρισμού, νερού και πετρελαίου, βρέθηκαν πλέον αντιμέτωποι και με τον παγετό, ο οποίος έχει επιφέρει σοβαρές ζημιές στα νέα φυτά που μόλις βλάστησαν για την εαρινή περίοδο. Πρόκειται δηλαδή για φυτείες που προορίζονταν για πρώιμη εκρίζωση εντός Μαρτίου και εκρίζωση εντός Ιουνίου.


Ως εκ τούτου η Συμμαχία Πολιτών καλεί την Κυβέρνηση να αποζημιώσει του πατατοπαραγωγούς για τις ζημιές που υπέστησαν, την ίδια ώρα που χρειάζεται να διαμορφώσει πολιτικές μέσα από τις οποίες θα στηρίζει πραγματικά τον πρωτογενή αλλά και δευτερογενή γεωργικό τομέα σε τομείς, πέραν από τις φυσικές καταστροφές.


Λένος Σκιτίνης

Αντιπρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών

11 views0 comments