Συνάντηση με Δήμαρχο Ύψωνα

Το πρωί της Παρασκευής ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Λιλλήκας μαζί με αντιπροσωπεία της Συμμαχίας Πολιτών είχε συνάντηση με το Δήμο Ύψωνα.


Δήμαρχος Ύψωνα, Παντελής Ευτυχίου Γεωργίου:

Η σημερινή συνάντηση έγινε στα πλαίσια διαβούλευσης του Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιώργου Λιλλήκα με το Δημοτικό Συμβούλιο Ύψωνα. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν στη Δυτική Λεμεσό όσον αφορά το σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και ζητήματα που αφορούν την λειτουργία του Δήμου εντός της περιοχής των Βάσεων και τρόπους προώθησης τους.


Θεωρούμε ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι έγινε μια καλή και εποικοδομητική συζήτηση. Ευελπιστούμε στην προώθηση των ζητημάτων που έχουν τεθεί στο τραπέζι σε μελλοντικό στάδιο.


Πρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας:

Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συνάντηση και την ανταλλαγή απόψεων. Επίκεντρο της συζήτησης ήταν η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκφράζω την ικανοποίηση μου γιατί υπάρχει μεγάλη ετοιμότητα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύψωνα για να την υλοποιήσει.


Με την πρόταση της κυβέρνησης δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος πλέον Δήμος, με τεράστια έκταση και μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή. Βεβαίως εστιάσαμε και σε κάποια ζητήματα τα οποία οφείλονται στην ιδιάζουσα γεωγραφική περιοχή και άπτονται του μεγάλου ζητήματος των Βρετανικών Βάσεων.


Μια τεράστια περιοχή του νέου Δήμου, όπως θα δημιουργηθεί πλέον, θα έχει τα εδάφη της εντός των Βρετανικών Βάσεων. Αυτό εγείρει μια σειρά από ζητήματα αρμοδιοτήτων και άσκησης εξουσίας τα οποία θα πρέπει η Κυπριακή Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει έγκαιρα. Θα λάβουμε την πρωτοβουλία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και με τους δύο αρμόδιους υπουργούς σε μια κλειστή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών.

0 views0 comments