Πρόταση Συμμαχίας Πολιτών για υιοθέτηση πρωτοκόλλου λειτουργίας σχολών χορού

Η Συμμαχία Πολιτών καλεί τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει στην υιοθέτηση του πρωτοκόλλου λειτουργίας σχολών χορού με σκοπό την επαναλειτουργία τους.

Προτείνουμε όπως, σ’ όσες σχολές έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στη σωστή εφαρμογή του πρωτοκόλλου να δοθεί άμεσα η άδεια λειτουργίας.


Yπάρχουν χορευτές που προετοιμάζονται για εισαγωγικές εξετάσεις σ’ επαγγελματικές σχολές χορού του εξωτερικού, που από την αρχή της πανδημίας απείχαν από τα μαθήματα και τη σωστή επαγγελματική καθοδήγηση.


Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η υποχρεωτική απουσία νεαρών χορευτών και χορευτριών από τη διδασκαλία του χορού, καταστρέφει ότι έχει «κτιστεί» από τους σωστούς επαγγελματίες διδασκάλους με κόπο και προσπάθεια χρόνων.


Θεωρούμε ότι δίδεται η ευκαιρία, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει στην εφαρμογή της σωστής νομοθεσίας για τις σχολές χορού ούτως ώστε το νομοθετικό

Πλαίσιο να θέσει την λειτουργία τους στη σωστή επαγγελματική βάση. Δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε μ’ όλους και να προχωρήσουμε σε τροποποιήσεις ή επανακαθορισμό της νομοθεσίας για να τεθεί επιτέλους τάξη στην δημιουργία και λειτουργία σχολών χορού στον τόπο μας.


Ο χορός είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού που δυστυχώς έχει πληγεί από την πανδημία, εξαιτίας της απουσίας κρατικής στήριξης.


Ντίνος Χριστοδουλίδης

Αντιπρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών
248 views0 comments