Πρωτομαγιά και Γυναικεία ΠαρουσίαΕργασιακά δικαιώματα

Για άλλη μια χρονιά γιορτάζουμε την εργατική Πρωτομαγιά χάρη στους αγώνες και τις θυσίες των άλλων. Ως Συμμαχία Πολιτών θεωρούμε ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσουμε να τιμούμε μόνο χωρίς να πράττουμε. Ήρθε η ώρα να αγωνιστούμε και εμείς για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών.

Ενώ πέρασαν ήδη σχεδόν 140 χρόνια από την ιστορική εξέγερση του 1886 στην Αμερική, εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ισότητας και διαφορετικότητας, μεταξύ των δύο φύλων.

Στην Κύπρο υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα σχετικά με τις ευκαιρίες εργασιακής ανέλιξης των γυναικών. Κοιτάζοντας παραδείγματος χάριν, το Υπουργικό Συμβούλιο θα δούμε ότι, υπάρχει μόνο μια γυναίκα. Κοιτάξετε τις υψηλόβαθμες θέσεις του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα και μετρήστε τα γυναικεία στελέχη, που έχουν ανελιχθεί.

Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα χάσμα στις απολαβές των δύο φύλων. Στην Κύπρο η διαφορά ακαθάριστων απολαβών ανήλθε σχεδόν σε 16%, υπέρ των ανδρών. Το πρόβλημα εμφανίζεται ειδικά στους τομείς των υπηρεσιών, επιστημών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων, καθώς φυσικά και στο κυπριακό επιχειρείν.

Εισηγούμαστε και οραματιζόμαστε το αυτονόητο: Την καθιέρωση μακροχρόνιας στρατηγικής για εξίσωση των φύλων, στο πλαίσιο της εργασιακής ισότητας, των ίσων εργασιακών ευκαιριών, την προώθηση της διαφορετικότητας των φύλων και της ελαχιστοποίησης (αν όχι εξάλειψης) του χάσματος απολαβών μεταξύ φύλων. Αυτή η στρατηγική δεν είναι ούτε αποσπασματική, ούτε ανεξάρτητή από την άμεση ανάγκη να καταστήσουμε το κράτος κοινωνικά πιο ευαίσθητο, με σκοπό να παρέχει διευκολύνσεις και κίνητρα προς το κάθε κυπριακό νοικοκυριό.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Εργασιακάδικαιώματα #Πρωτομαγιά

8 views0 comments