• Γραφείο Τύπου

Πρόταση νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ξεκαθαρίζει η σχέση εργοδότη - εργοδοτούμενου

Συνεχίστηκε σήμερα η συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας της Βουλής για την πρόταση νόμου που καταθέσαμε ως Συμμαχία Πολιτών μαζί με την ΕΔΕΚ και τους Οικολόγους που αφορά στην ερμηνεία του όρου «μισθωτός», ούτως ώστε να περιλαμβάνει ρητά και αδιαμφισβήτητα τη σχέση εργοδότη με εργοδοτούμενο στον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νόμο.


Σκοπός είναι να πετύχουμε φραγμό στα έντονα φαινόμενα της αγοράς υπηρεσιών που παρατηρούνται στον δημόσιο και ημιδημόσιο καθώς και στον ιδιωτικό τομέα.


Έχει διαφανεί η αναγκαιότητα για νομοθετική ρύθμιση αυτού του φαινομένου αφού ξεκάθαρα το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν εφαρμόζει πρόνοιες της νομοθεσίας, παρά τις σωρηδόν αποφάσεις Δικαστηρίων. Αντίθετα, με τη στάση του υποβοηθά την εξάπλωση αυτού του φαινομένου και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.


Οι έντονες διαφωνίες του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ επιβεβαιώνουν ότι η πρόταση νόμου που καταθέσαμε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

167 views0 comments