Πρόταση Συμμαχίας Πολιτών για το ύψος συνεισφοράς στο ΓΕΣΥΣυμμαχία Πολιτών συνεισφορά στο ΓΕΣΥ

Πρόταση μας είναι όπως η εισφορά να είναι μεγαλύτερη για τους εργοδότες αντί για τους εργαζόμενους

Ενόψει της συζήτησης που ξεκίνησε για το ύψος της συνεισφοράς στο ΓΕΣΥ μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, η Συμμαχία Πολιτών απέστειλε σήμερα στον Υπουργό Υγείας και στα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα την Πρόταση της.

Πρόταση μας είναι όπως η εισφορά να είναι μεγαλύτερη για τους εργοδότες αντί για τους εργαζόμενους.

Η Πρόταση μας στηρίζεται σε τέσσερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εργοδότες βρίσκονται οικονομικά σε πλεονεκτικότερη θέση από ότι οι εργαζόμενοι:

Στοιχείο 1. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξάμηνη αναφορά της για την Κύπρο, διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις κρατούν την μείωση στο εργατικό κόστος και τη μείωση στην ενέργεια για τους εαυτούς τους.

Στοιχείο 2. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα οι καταθέσεις των εταιρειών από το 2014 μέχρι το 2017 αυξήθηκαν ενώ των νοικοκυριών σημείωσαν μικρή μείωση και ταυτόχρονα οι εταιρείες κατόρθωσαν να εξοφλήσουν δάνεια εκατομμυρίων.

Στοιχείο 3. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο οι κυπριακές εταιρείες δήλωσαν στον φόρο εισοδήματος τους κέρδη €2,208 εκατομμύρια το 2014 και €2,344 εκ το 2015. Τούτο αποδεικνύει ότι κάποιες εταιρείες κάνουν κέρδη στην Κύπρο του 2014 και 2015.

Στοιχείο 4. Μέσοι μισθοί υπαλλήλων στην Κύπρο.

65% των υπαλλήλων στην Κύπρο αμείβονται πιο χαμηλά από τον μέσο όρο. Τούτο σημαίνει ότι όταν είναι μισά – μισά οι εισφορές, επηρεάζεται περισσότερο ο χαμηλά αμειβόμενος, ο οποίος δεν έχει δυνατότητες αύξησης του εισοδήματος του και οι δαπάνες τους είναι πιο ανελαστικές σε σύγκριση με κάποιον πιο ψηλά αμειβόμενος που έχει περισσότερες επιλογές για επιπλέον περικοπές σε πράγματα που δεν χρειάζεται.

#ΓΕΣΥ #ΣυμμαχίαΠολιτών

1 view0 comments