• Γραφείο Τύπου

Πρόταση αναβάθμισης του Κυπριακού αθλητισμού και καταπολέμησης της διαφθοράς

Η Συμμαχία Πολιτών έχει αποστείλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γραπτή εισήγηση, στους αρμόδιους Υπουργούς και αρμόδιους φορείς σε σχέση με την αναβάθμιση του αθλητισμού και της καταπολέμησης της διαφθοράς σε αυτά.


Η εισήγηση της Συμμαχίας Πολιτών εστιάζεται σε δύο πυλώνες και συγκεκριμένα στις πρόνοιες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο νέο Αθλητικό Νόμο που προωθεί ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για αθλητικά θέματα, καθώς και σε αλλαγές που πρέπει να προκύψουν σε κανονισμούς και στη λειτουργία Ομοσπονδιών. Οι εισηγήσεις μας αντικατοπτρίζουν το επιδιωκόμενο τρίπτυχο:


Α. Αναδιάρθρωση που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και ανασταλτικά προς τη διαφθορά.


Β. Πραγματική επίδειξη μηδενικής ανοχής με εξοντωτικές ποινές και αποτρεπτικά μέτρα.


Γ. Καλλιέργεια νέας κουλτούρας για θέματα διαφθοράς στον αθλητισμό.


Στο ίδιο πλαίσιο και με στόχο την προστασία του αθλητισμού και την καταπολέμηση της διαφθοράς, μέσω αποτρεπτικών κυρίως μέτρων, που θα βελτιώσουν τη λειτουργία, αλλά και την αξιοπιστία των αθλητικών διοργανώσεων, θεωρούμε επιβεβλημένη και τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού, το οποίο θα αναλάβει το ρόλο της ανώτατης αθλητικής αρχής της χώρας. Προσομοιάζοντας τη μετατροπή του ΚΟΤ σε Υφυπουργείο Τουρισμού, θα πρέπει το Υφυπουργείο Αθλητισμού να απορροφήσει τη λειτουργία του ΚΟΑ και να μετατραπεί σε θεματοφύλακα του κυπριακού αθλητισμού, αλλά και καθοδηγητή λειτουργίας και ανάπτυξης του κυπριακού αθλητισμού.


Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι η πρότασή μας συγκεντρώνεται σε πρόνοιες του νέου αθλητικού νόμου, ο οποίος θα πρέπει να έχει ρητές αναφορές σε τρόπους αποτροπής και καταστολής της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο.


Δείτε ολόκληρη την εισήγηση της Συμμαχίας Πολιτών

110 views0 comments