Προτάσεις Υπουργού Εσωτερικών για τον χάρτη νέας τοπικής αυτοδιοίκησης

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθήσαμε τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Πετρίδη ο οποίος εξήγγειλε τον χάρτη της νέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους βασικούς πυλώνες της Μεταρρύθμισης.


Ως Συμμαχία Πολιτών αναμένουμε το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έρθει σύντομα στη Βουλή για οριστικές και τελικές αποφάσεις καθώς οι δημότες απαιτούν και αναμένουν μια ουσιαστική και ριζοσπαστική μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εντός του Κοινοβουλίου, όπου οι προτάσεις πλέον θα είναι κατατιθέμενες επίσημα, ως Συμμαχία Πολιτών έχουμε απόψεις οι οποίες θα τεθούν προς βελτίωση της όλης προσπάθειας.


Πάγια θέση της Συμμαχίας Πολιτών, μακριά από τις όποιες σκοπιμότητες - κομματικές και μη – είναι ότι η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να εξυπηρετεί έναν και μόνο στόχο. Να προσφέρει μέσα από τους Δήμους και Κοινότητες την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών προς τους δημότες με το χαμηλότερο δυνατό οικονομικό κόστος.

1 view0 comments