Πολιτογραφήσεις και Κυπριακά Διαβατήρια

Η Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονται από δημοσιογραφικές πληροφορίες σε σχέση με το θέμα των πολιτογραφήσεων και την παροχή Κυπριακών διαβατηρίων, φαίνεται να παραμένει εκτεθειμένη.


Παρά τις κατά καιρούς υποδείξεις που δέχθηκε η Κύπρος από τους Ευρωπαίους και το γεγονός ότι διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για διασυρμό της Κύπρου σε παγκόσμιο επίπεδο, η Κυβέρνηση θεωρεί ότι ορθά πράττει, χωρίς να δείχνει ότι κατανοεί τα προβλήματα στην ουσία τους.


Η Συμμαχία Πολιτών καλεί την Κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα τις πολιτογραφήσεις εκείνες που είναι προβληματικές. Επίσης για το θέμα αυτό πρέπει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και όχι να αφήνονται σκιές ότι έγιναν παρεμβάσεις προς την επίτευξη έκδοσης ενός διαβατηρίου.


Επαναλαμβάνουμε την αναγκαιότητα της ύπαρξης αυστηρού ελέγχου με ενδελεχείς έρευνες πριν την τελική έγκριση και έκδοση πολιτογράφησης και την αυστηρότατη εφαρμογή των κριτηρίων που διέπουν την έκδοση ενός διαβατηρίου.


Τέλος, το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων, όσον κι αν κυβέρνηση θεωρεί ότι το έχει αναβαθμίσει, χρήζει αλλαγής σε ακόμα ένα σημαντικό σημείο. Τα έσοδα που προκύπτουν από την κρατική αυτή διαδικασία πρέπει να καταλήγουν στην πραγματική οικονομία της χώρας και όχι να τα καρπώνονται μια ή δύο δεκάδες ιδιώτες.

18 views0 comments