Η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας πρέπει να παραμείνει ως έχειΜεμονωμένη κατοικία

Η Συμμαχία Πολιτών Πάφου δια του προέδρου του Επαρχιακού Συμβουλίου Πάφου κ. Ανδρέα Νικολαΐδη συμμετείχε στην σύσκεψη που έλαβε χώρα την 1η Μαρτίου με θέμα την μεμονωμένη κατοικία.

Η Συμμαχία Πολιτών Πάφου έχει απόψεις ταυτόσημες με όλες τις συμβαλλόμενες πλευρές και πολιτικές δυνάμεις ως προς το ότι η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας πρέπει να παραμείνει στην υφιστάμενη της μορφή.

Συγκεκριμένα η παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει πλήξει ιδιαίτερα τους κατοίκους της υπαίθρου και ως εκ τούτου η οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας θα αποτελεί επιπρόσθετο πλήγμα. Επιπλέον, η απόφαση αυτή ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τις ήδη υποβαθμισμένες εκτιμημένες αξίες των ακινήτων, με όλα τα καταστροφικά ενδεχόμενα.

Τέλος, η αστυφιλία που μαστίζει τις κοινότητες της υπαίθρου ολοένα και περισσότερο, θα είναι ακόμη πιο έντονη όταν εκλείψουν τα κίνητρα που παρέχει η υφιστάμενη πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας στους κατοίκους της υπαίθρου.

Ως Συμμαχία Πολιτών ευχόμαστε ότι το νομοθετικό σώμα θα λάβει σοβαρά υπόψη τα πιο πάνω, προκειμένου να μην αλλάξει η εν λόγω πολιτική σε βάρος των μικροϊδιοκτητών και των κατοίκων απομακρυσμένων αγροτικών κοινοτήτων.

#Μεμονωμένηκατοικία #ΣυμμαχίαΠολιτών

1 view0 comments