Πλήρωση κενωθείσων θέσεων Γραμματείας Συμμαχίας ΠολιτώνΣυμμαχία Πολιτών

Η Πολιτική Σύγκλητος της Συμμαχίας Πολιτών στη χθεσινή της συνεδρίαση ενέκρινε ομόφωνα την Πρόταση της Γραμματείας για πλήρωση των κενών θέσεων της Γραμματείας όπως πιο κάτω:

i. Γ’ Αντιπρόεδρος: Άγης Αγαπίου (Θα εκτελεί επίσης χρέη Αναπληρωτή Προέδρου)

ii. Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Θεμιστοκλέους

iii. Εκπρόσωπος Τύπου: Κωνσταντίνος Φιλαρέτου

iv. Β’ Αναπληρ. Εκπρ. Τύπου: Χάρης Λαμπής

v. Πρόεδρος Συμμαχίας Γυναικών: Μαρία Τσαγκάρη

vi. Μέλη Γραμματείας: Κυριάκος Ιεζεκιήλ και Δώρος Χριστοδουλίδης

Μετά την πλήρωση, η σύνθεση της Γραμματείας έχει ως εξής:

 1. Πρόεδρος: Γιώργος Λιλλήκας

 2. Αναπληρωτής Πρόεδρος: Άγης Αγαπίου

 3. Α΄Αντιπρόεδρος: Δώρος Παφίτης

 4. Β΄Αντιπρόεδρος: Σίμος Αγγελίδης

 5. Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Θεμιστοκλέους

 6. Διευθυντής Οικονομικών Θεμάτων: Παναγιώτης Σαββίδης

 7. Επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού: Ανδρέας Αποστόλου

 8. Εκπρόσωπος Τύπου: Κωνσταντίνος Φιλαρέτου

 9. Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου: Χάρης Λαμπής

 10. Μέλος - Δώρος Χριστοδουλίδης

 11. Μέλος - Κυριάκος Ιεζεκιήλ

 12. Βουλευτής Αμμοχώστου: Άννα Θεολόγου

 13. Πρόεδρος Συμμαχίας Γυναικών: Μαρία Τσαγγάρη

 14. Πρόεδρος Συμμαχίας Νέων: Γιώργος Λάρκος

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Γραμματεία

6 views0 comments