• Γραφείο Τύπου

Περισσότερη διαφάνεια και έλεγχος στην παραχώρηση δανείων από Τράπεζες

Περισσότερη διαφάνεια και περαιτέρω έλεγχο ζήτησε η Συμμαχία Πολιτών διά του Προέδρου της, Γιώργου Λιλλήκα, στις διαβουλεύσεις κομμάτων και Κυβέρνησης για τις κρατικές εγγυήσεις.

Θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα ο έλεγχος για το ποιοι θα πάρουν τα εν λόγω δάνεια από τις τράπεζες, ούτως ώστε ν΄αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τράπεζα παραβίασε τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης δανείων σ’ εταιρείες που έχουν ΜΕΔ ή δεν είναι βιώσιμες, τότε θα πρέπει να υπόκειται σ’ αυστηρές κυρώσεις με υψηλό πρόστιμο.


Παράλληλα η Συμμαχία Πολιτών κάλεσε όπως αυξηθεί η απευθείας χορηγία και στήριξη στις μικρές / πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτουμένων. Συγκεκριμένα, ζητήσαμε αύξηση του κονδυλίου απευθείας στήριξης από τα €100 στα €300 εκατομμύρια, με παράλληλη μείωση του κονδυλίου για τις κρατικές εγγυήσεις που εκτιμούμε ότι δεν θα εξαντληθεί.


Τέλος, ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, ζήτησε όπως μειωθούν τα επιτόκια, αφού το τέλος για την παροχή εγγύησης θα το πληρώσει ο δανειζόμενος κι όχι η τράπεζα.