• Γραφείο Τύπου

Παγκόσμια ημέρα γυναίκας

To γεγονός και μόνο ότι ακόμη υπάρχει Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, αποτελεί απόδειξη πως συνεχίζουν οι γυναίκες να υφίστανται έμφυλες διακρίσεις και έμφυλη βία.


Αν και βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, η θέση, τα δικαιώματα και ο ρόλος της γυναίκας στην Κύπρο, αλλά και αλλού, δυστυχώς δεν είναι αυτά που της αρμόζουν. Στον κοινωνικό, οικονομικό αλλά και πολιτικό τομέα δράσεων, η γυναίκα συνεχίζει να απολαμβάνει λιγότερες ευκαιρίες και προοπτικές από τον άντρα.


Οι γυναίκες δεν θέλουν ειδική μεταχείριση. Θέλουν ίση μεταχείριση. Οι γυναίκες δεν διεκδικούν τη θέση του άνδρα αλλά διεκδικούν ίσα δικαιώματα.


Γυναίκες και άντρες δεν είναι ίδιοι. Είναι, όμως, ίσοι. Η διαφορετικότητα δεν πρέπει να αποτελεί στοιχείο διάκρισης αλλά στοιχείο που εμπλουτίζει την ανθρώπινη κοινωνία. Γυναίκες και άντρες ως πολίτες έχουν ίδιες υποχρεώσεις και δικαιούνται ίση μεταχείριση και ίσα δικαιώματα. Έχουν ίση αξία και ισότιμα, με τα ίδια κριτήρια πρέπει να κρίνονται και να αξιολογούνται. Οι ευκαιρίες και οι προοπτικές, σε όλους τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, πρέπει να προσφέρονται ισότιμα προς όλους τους πολίτες, με την ιδιότητα του ανθρώπου και του πολίτη και όχι του φύλου.


Η ανισότητα των δυο φύλων είναι ένα πρόβλημα το οποίο οφείλουμε και μπορούμε να ξεπεράσουμε αναπτύσσοντας συγκεκριμένες δράσεις, προγράμματα και μέτρα για κάθε πτυχή του σύνθετου αυτού προβλήματος.


Αυτήν την Κύπρο οραματιζόμαστε και γι’ αυτήν την Κύπρο θέλουμε και είμαστε έτοιμες να αγωνιστούμε.


Συμμαχία Γυναικών


18 views0 comments