Οι τροποποιήσεις που πρότεινε η Συμμαχία Πολιτών για τις κρατικές εγγυήσεις

Η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε εισηγήσεις για τροποποιήσεις επί του νομοσχεδίου που αφορούν στις κρατικές εγγυήσεις, σε μια προσπάθεια να στηρίξει την ένεση ρευστότητας σ’ επιχειρήσεις και εργαζομένους. Υπενθυμίζουμε ακόμα μία φορά ότι η Κυβέρνηση έκλεισε τα μάτια σ’ άλλες επιλογές που είχε και απομόνωσε ως μοναδική επιλογή τις κρατικές εγγυήσεις για δάνεια μέσω τραπεζών.

Η Συμμαχία Πολιτών πρότεινε τις εξής τροποποιήσεις, ούτως ώστε ν’ αυξηθεί η απευθείας χορηγία καθώς και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος της εφαρμογής του νομοσχεδίου:


1) Συμμετοχή του Γενικού Ελεγκτή ως παρατηρητή στην Επιτροπή Παρακολούθησης.


2) Διαγραφή της φράσης «Ή ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»( στο άρθρο 7.2) μ’ εξαίρεση όσους έχουν μπει σε προγράμματα, για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις στο Κράτος με δόσεις.


3) Προσθήκη ( στο άρθρο 7 ) ότι δικαιούχοι είναι εταιρίες που από 14/3 δεν έχουν απολύσει και δεν θα απολύσουν προσωπικό μέχρι και 6 μήνες μετά από την λήψη του δανείου.


4) Προσθήκη (στο άρθρο 13 ) που να υποχρεώνει το Υπουργείο Οικονομικών να δημοσιοποιεί κάθε μήνα τα ονόματα των εταιριών που έλαβαν δάνειο στα πλαίσια αυτού του νομοσχεδίου και το ύψος του ποσού.


5) Διαγραφή (στο άρθρο 16 ) παραγράφου και τροποποιήσεις ούτως ώστε να υπέχει προσωπική ευθύνη εκείνος ή εκείνοι που επέδειξαν σοβαρή αμέλεια. Αυτοί να πληρώνουν την όποια αποζημίωση που θα προκύπτει από απαίτηση και όχι το Κράτος.


6) Τροποποίηση (επί του άρθρου 7.2) ούτως ώστε να συμπεριληφθεί στο Νόμο όχι μόνο στο διάταγμα ότι το Ανώτατο όριο δανείου θα είναι 800.000 ευρώ για όμιλο εταιριών απ’ όλες τις τράπεζες.


7) Αναφέρεται η υποχρέωση των Τραπεζών να ολοκληρώνουν τη διαδικασία ανάκτησης χρεών στην παράγραφο 7 του διατάγματος. Προτείνουμε να εισαχθεί και στο Νόμο. Επίσης εισηγούμαστε αν δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία ανάκτησης, να μην δικαιούνται ενεργοποίηση της κυβερνητικής εγγύησης.