Οι τράπεζες να μη λειτουργούν ως «κράτος εν κράτει». Να εκπονήσουν πλάνο διαχείρισης των εργαζομένων

Οι σοβαρές καταγγελίες στις οποίες προέβη δημόσια χθες η ΕΤΥΚ πρέπει να διερευνηθούν εις βάθος και να ληφθούν τ’ απαραίτητα μέτρα. Καλούμε τις τράπεζες ν’ ανακοινώσουν άμεσα τον ολοκληρωμένο τρόπο διαχείρισης του προσωπικού τους που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες και αναγκάζεται αυτές τις μέρες να βρίσκεται εκτός των χώρων εργασίας.

Οι τράπεζες μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει ολοκληρωμένο τρόπο χειρισμού συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων, που – σύμφωνα με τις οδηγίες του κράτους – είναι υποχρεωμένες να διατηρούνται στο σπίτι (είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους φροντίδας τέκνου με ειδική άδεια), όπως καταγγέλλει η ΕΤΥΚ, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στους συγκεκριμένους εργαζόμενους.


Καλούμε τις τράπεζες να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να διασαφηνίσουν ότι δεν πρόκειται να έχει τις όποιεσδήποτε συνέπειες, εργαζόμενος που αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκεται στο σπίτι του αντί στο χώρο εργασίας του.


Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν μισθοί στους συγκεκριμένους εργαζόμενους, όπως προειδοποιεί η ΕΤΥΚ ότι ενδέχεται να συμβεί, θα πρόκειται για σκάνδαλο ολκής που θ’ αντιτίθεται των οδηγιών του κράτους και κάθε εργασιακού κανόνα.


Δεν μπορούν οι τράπεζες να λειτουργούν ως «κράτος εν κράτει», ξεχωρίζοντας την τακτική τους από το πλαίσιο που καθόρισε το κράτος για όλη την υπόλοιπη κοινωνία.

49 views0 comments