Οδηγίες για επιστροφή χρημάτων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΗΠΤΕΣ ΕΕΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ 08 (ΑΗΚ)


Το Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη της Συμμαχίας Πολιτών ενημερώνει τους λήπτες ΕΕΕ ότι, εάν αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (αποκομιδή σκυβάλων και ακίνητης ιδιοκτησίας), στο Συμβούλιο αποχετεύσεως (τέλος για σκοπούς απόσβεσης του κόστους κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος) μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφή χρημάτων.


Η διαδικασία είναι απλή καθώς χρειάζεται μόνο η συμπλήρωση του Έντυπου ΕΕΕ.13 v2 (το έντυπο επισυνάπτεται) και να επισυνάψουν τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, για να τους επιστραφούν τα χρήματα που κατέβαλλαν με βάση το Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο του 2014 από ΕΕΕ.  


Οι πολίτες και ιδιαίτερα οι λήπτες του ΕΕΕ πρέπει να ενημερώνονται για όσα μπορούν να διεκδικήσουν.


Δικαιούχοι με κώδικα 08 για την ΑΗΚ

Το γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη της Συμμαχίας Πολιτών ενημερώνει επίσης και για το ποιοι δικαιούνται διατίμηση με βάση τον κώδικα 08.  


Η οικιακή διατίμηση με κώδικα 08 ισχύει για κάθε μία από τις πιο κάτω κατηγορίες πελατών νοουμένου ότι είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία:


  1. Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που παίρνει Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258. Το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258 για το ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων.

  2. Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  3. Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  4. Λήπτες επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  5. Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  6. Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  7. Αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς οι οποίοι λαμβάνουν Επίδομα Διακίνησης από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  8. Άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκα σκλήρυνση) που είναι εγγεγραμμένα μέλη στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης.  


Για να ενταχθείτε στη διατίμηση με κώδικα 08 συμπληρώστε το επισυναπτόμενο έντυπο και παραδώστε το σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης της ΑΗΚ.

63 views0 comments