Ο εθνικός κατώτατος μισθός εφαρμόζεται σχεδόν σε όλες τις προηγμένες χώρες

Έναν και πλέον χρόνο μετά την κατάθεση της Πρότασης Νόμου από την Συμμαχία Πολιτών για εφαρμογή εθνικού κατώτατου μισθού 1125€ για όλα τα επαγγέλματα χαιρόμαστε γιατί άνοιξε επιτέλους ο διάλογος και στην Κύπρο για την εφαρμογή αυτής της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα διασφαλίζει ένα ελάχιστο αξιοπρεπή μισθό για όλους.


Χαιρόμαστε γιατί η πρόταση μας έχει υιοθετηθεί από οργανωμένα σύνολα, κόμματα, κινήματα, συντεχνίες, ομάδες πολιτών και πολλούς άλλους. Αλλά κυρίως χαιρόμαστε γιατί έχει βρει πρόσφορο έδαφος από την Υπουργό Εργασίας η οποία δεσμεύτηκε για την εφαρμογή του μέτρου.


Μας κάνει βέβαια αρνητική εντύπωση η επιμονή ορισμένων εργοδοτών και εργοδοτικών φορέων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε πως μια μεγάλη μερίδα εργοδοτών σέβεται και αμείβει σωστά το προσωπικό της. Πρόκειται για εργοδότες που έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην πραγματική ανάπτυξη αλλά και την κοινωνική συνοχή. Η πρόταση μας αποσκοπεί να τερματίσει την εκμετάλλευση των εργαζομένων από όσους εργοδότες δεν αντιλαμβάνονται τις ελάχιστες υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους τους.


Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται δεν ευσταθούν. Τα επιχειρήματα ότι η ελεύθερη αγορά ρυθμίζει τα πάντα, ότι στις ελεύθερες οικονομίες δεν μπορούν να γίνονται τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις κλπ. καταρρίπτονται από τα παραδείγματα των ίδιων των ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία (22 από 28) εφαρμόζουν τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πρόκειται για χώρες οι οποίες είναι φιλελεύθερες και στηρίζονται στην ελεύθερη οικονομία.


Η Συμμαχία Πολιτών θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την εφαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού για όλα τα επαγγέλματα. Στο πλαίσιο αυτής μας της προσπάθειας θα συνεχίσουμε τον διάλογο με όλους τους φορείς. Είμαστε σίγουροι πως στο τέλος θα επικρατήσει η λογική και το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας.

2 views0 comments