• Γραφείο Τύπου

Να αναληφθούν οι ευθύνες για την μόλυνση νερού στην Ορούντα

Οι προειδοποιήσεις δεν έφτασαν στα αυτιά κανενός

Η μόλυνση του πόσιμου νερού στην κοινότητα Ορούντας αφενός, του νερού που διοχετεύεται στην κοινότητα από την Περιστερώνα αφετέρου, έχουν καταστεί σύμφωνα με αναλύσεις τις οποίες επικαλούνται οι κάτοικοι, ακατάλληλο ως πόσιμο.


Πλέον οι περιοχές υδροδοτούνται από μια μόνο πηγή, οι ποσότητες της οποίας δεν είναι βέβαιο ότι αρκούν για να καλύψουν τις επαυξημένες ανάγκες των θερινών μηνών σε κατανάλωση πόσιμου νερού.


Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι στο πόσιμο νερό εντοπίζονται κολοβακτηρίδια, τα οποία είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο. 


Αποτελεί παραδεκτό από όλους γεγονός ότι στην περιοχή επικρατεί ανεξέλεγκτη ρίψη και παράνομη μεταφορά χοιρολυμάτων. Η Συμμαχία Πολιτών προειδοποίησε έγκαιρα ως προς τις σημερινές εξελίξεις.


Πλέον η ευθύνη βρίσκεται στα χέρια του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, τα οποία φέρουν την ευθύνη της ρύθμισης της ρίψης των λυμάτων από τα χοιροστάσια αλλά και της αποκατάστασης της ποιότητας του νερού, προκειμένου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Καλούμε επίσης την αρμόδια οικοδομική αρχή να πραγματοποιήσει έλεγχο νομιμότητας των υποστατικών τα οποία προκαλούν την οχληρία και να εφαρμόσει τη νομοθεσία.     

68 views0 comments