Μονόδρομος οι αποτρεπτικές ποινές για κέντρα αναψυχής που παραβαίνουν τον Νόμο

Μόνο μέσω της επιβολής αποτρεπτικών ποινών για όσους ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής επιλέγουν να συνεχίζουν να παραβαίνουν τον Νόμο, μπορεί να μπει φρένο σε όσους θέτουν το προσωπικό συμφέρον υπεράνω της Δημόσιας Υγείας.

Διαπιστώνουμε ότι κάποιοι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής επιλέγουν συνειδητά να παραβαίνουν τα Διατάγματα, καθώς το προσωπικό τους οικονομικό όφελος υπερβαίνει της αντίστοιχης ποινής που θα τους επιβληθεί. Είναι γι’ αυτό ακριβώς το λόγο που η Συμμαχία Πολιτών υποδεικνύει ότι μόνο μέσω αποτρεπτικών ποινών μπορεί να δοθεί τέλος στο φαινόμενο των παραβατών.


Οι ποινές για τους παραβάτες πρέπει να είναι τέτοιες που θα προστατεύουν την κοινωνία και θα υπερβαίνουν τα οποιαδήποτε οικονομικά οφέλη που έχει αυτός που παραβαίνει διατάγματα.


Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτρεπτικής ποινής είναι η περίπτωση κέντρου αναψυχής στη Μύκονο, στο οποίο επιβλήθηκε μεγάλο χρηματικό πρόστιμο καθώς και λουκέτο για περίοδο δύο μηνών, που ισοδυναμεί μ’ απώλεια εσόδων για όλη την καλοκαιρινή περίοδο.

25 views0 comments