Μεταρρύθμιση της Τ.Α. στις κοινότητες

Βρισκόμαστε σε κρίσιμο στάδιο καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα τα δύο νομοσχέδια που αφορούν την μεταρρύθμιση στη τοπική αυτοδιοίκηση  (περί Δήμων και περί Κοινοτήτων νόμοι)  θα κατατεθούν στη Βουλή.


Ως Συμμαχία Πολιτών θα στηρίξουμε την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είμαστε υπέρ της λογικής να μετατραπούν οι Τοπικές Αρχές σε πραγματικές Τοπικές Κυβερνήσεις.

Η αρχή που εμείς θέλουμε να επικρατήσει στις συζητήσεις εντός του Κοινοβουλίου, πρέπει να εξυπηρετεί μόνο ένα στόχο, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το πολίτη, με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος στους δημότες.


Στη βάση των χθεσινών τοποθετήσεων των Κοινοτήτων που επηρεάζονται από τις εξαγγελίες του  Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτές κατατέθηκαν στη σύσκεψη της Ένωσης Κοινοτήτων που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Σκαριού στη παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και όλων των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, εξάγεται ένα συμπέρασμα. Αυτό είναι ότι υπάρχουν αρκετές Κοινότητες που η γεωγραφική τους θέση, η πολεοδομική ανάπτυξή τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα χαρακτηριστικά τους, οι μηχανισμοί που διαθέτουν, οι συνεργασίες που ανέπτυξαν εδώ και χρόνια με τους γειτονικούς τους Δήμους, επιβάλλουν την συνένωση ή καλύτερα τη συνίδρυση νέων Δήμων που θα προκύψουν από την συνεργασία Δήμων και Κοινοτήτων.


Την ίδια στιγμή υπάρχουν και Κοινότητες που με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες θα πρέπει να συνεργαστούν μόνο με Κοινότητες σε επίπεδο συμπλεγματοποίησης υπηρεσιών προκειμένου να αναπτυχθούν ορθολογιστικά χωρίς να επηρεαστεί ο χαρακτήρας τους.


Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θυσιαστούν Κοινότητες για χάρη της επιβίωσης ή της διατήρησης του γειτονικού τους Δήμου.   


Όταν κατατεθούν τα Νομοσχέδια στη βουλή θα τα μελετήσουμε, θα τοποθετηθούμε επι της ουσίας και θα κάνουμε προτάσεις με στόχους να πετύχουμε μια μεταρρύθμιση όπως την περιγράψαμε πιο πάνω.


Στο δημόσιο διάλογο ακούγονται ποικίλες τοποθετήσεις με επικρατούσα αυτή των δημοψηφισμάτων. Ως Συμμαχία Πολιτών πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει ένα γενικό δημοψήφισμά στο οποίο να διαφανεί κατά πόσο ο κόσμος είναι υπερ της μεταρρύθμισης στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα επιμέρους δημοψηφίσματα όχι μόνο δεν συνίστανται, αλλά θα είναι βόμβα στα θεμέλια της επιδιωκόμενης μεταρρύθμισης.


Δήλωση Αχιλλέα Μαλαχουρίδη,

Υπεύθυνος Γραφείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης
79 views0 comments