Μερική μείωση και αναστολή ενοικίων για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα

Έντονη ανησυχία επικρατεί για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Τα ενοίκια αποτελούν βραχνά, ιδιαίτερα για μικροεπιχειρήσεις και νοικοκυριά, και το κράτος οφείλει να δώσει ανάσες.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, στην τελευταία σύσκεψη αρχηγών , υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρότεινε μερική μείωση και αναστολή ενοικίων για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα κριτήρια.

Τα μέτρα σ’ ότι αφορά στα ενοίκια, πρέπει να είναι στοχευμένα για να μην πληγούν μικροϊδιοκτήτες και να στηριχτούν την ίδια ώρα μικρές επιχειρήσεις.


Προτείνουμε επίσης:

Α) Αναστολή, είτε με διάταγμα είτε με νόμο, της καταβολής ενοικίου που πληρώνουν μικρές / πολύ μικρές επιχειρήσεις για τα επαγγελματικά υποστατικά τους.

Β) Κατηγοριοποίηση τόσο των ιδιοκτητών ενοικίων όσο και των ενοικιαστών.

Γ) Ιδιοκτήτες ενοικίων που διαθέτουν προς ενοικίαση μέχρι δύο ακίνητα, να μειώσουν τις τιμές των ενοικίων των υποστατικών τους για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών. Για όσους ιδιοκτήτες ενοικίων θέτουν προς ενοικίαση πέραν των δύο ακινήτων, προτείνουμε να μειώσουν τις τιμές των ενοικίων των υποστατικών τους για περίοδο μέχρι εννέα μηνών.

Η Κυβέρνηση πρέπει να προνοήσει για ελαφρύνσεις ή κάλυψη ποσού ενοικίων ευάλωτων ομάδων.
35 views0 comments