Τα Μ.Ε.Δ. των Π.Ε.Π.

Ως Συμμαχία Πολιτών ανέκαθεν υποστηρίζουμε την αρχή που αναφέρει «όλα στο φως» σε σχέση με το μεγάλο θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (Μ.Ε.Δ.) των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (Π.Ε.Π.).


Να καταστήσουμε σαφές ότι ουδέν μεμπτό υπάρχει αν ένα πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο εν μέσω οικονομικής κρίσης. Όμως αποτελεί σοβαρό ενδεχόμενο κάποια πολιτικά ή συγγενικά τους πρόσωπα να εκμεταλλεύτηκαν το όλο σύστημα ενώ είχαν την οικονομική δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανείων τους.


Ως εκ τούτου το να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα των πολίτικων προσώπων που είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο Συνεργατισμό αποτελεί κίνηση διαφάνειας. Αν ανάμεσα στα πολιτικά πρόσωπα βρίσκονται και βουλευτές οι οποίοι νομοθετούσαν για τον Συνεργατισμό και για τα Μ.Ε.Δ., τότε προκύπτει και σοβαρό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.


Επαναλαμβάνουμε ότι εμείς δεν ανήκουμε σε αυτά τα κόμματα και τους πολιτικούς που εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα και φόρτωσαν τον Συνεργατισμό με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Απαιτούμε, όμως, όπως όλα τα κόμματα και τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα να τοποθετηθούν κατά πόσο είχαν ή δεν είχαν Μ.Ε.Δ. στον Συνεργατισμό, ως αρχή της λύσης του «γρίφου» με τα Μ.Ε.Δ.


Τέλος, η Συμμαχία Πολιτών θα συνεχίσει αναλαμβάνει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, όπως η πρόταση Γ. Λιλλήκα για εγγραφή του θέματος που αφορά στα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα τον περασμένο Μάρτιο, έτσι ώστε να βγουν στην διαφάνεια όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση του Συνεργατισμού. Αποτελεί λαϊκή απαίτηση η διαφάνεια και η κάθαρση στον πολιτικό βίο του τόπου, όποιες κι αν είναι οι αντιστάσεις.

10 views0 comments