ΜΕΔ νοικοκυριών

Ελάχιστα μειώθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και ιδιαίτερα, στον τομέα των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα πράγματα παραμένουν στάσιμα.


Ως Συμμαχία Πολιτών θεωρούμε ότι αυτό ήταν αναμενόμενο  καθώς οι τράπεζες δεν είναι καθόλου ευέλικτες για να κάνουν βιώσιμες αναδιαρθρώσεις με τους δανειολήπτες. Και δυστυχώς η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου παρακολουθεί παθητικά τα όσα συμβαίνουν στο τραπεζικό μας σύστημα.


Οι τράπεζες θα πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα αλλά και πνεύμα συνεργασίας για αναδιαρθρώσεις σε σύντομο χρόνο των δανείων. Ταυτόχρονα η Κεντρική Τράπεζα πρέπει επιτέλους να διαδραματίσει τον εποπτικό της ρόλο. Είχε θέσει στόχους, έδωσε διαδικασίες στις τράπεζες αλλά δεν έχουμε δει καμία τιμωρία να επιβάλλεται στις τράπεζες που δεν υλοποίησαν τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας.


Ταυτόχρονα πρέπει επιτέλους να γίνει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και στους δανειολήπτες που μέχρι την οικονομική κρίση ήταν συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις.


Θέση αρχής της Συμμαχίας Πολιτών είναι όπως βρεθεί τρόπος να προστατεύσουμε όσους ήταν συνεπείς με τα δάνεια τους  μέχρι την οικονομική κρίση αλλά  όχι τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που  ενώ μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις εκμεταλλεύονται το σύστημα.

1 view0 comments