Ο Γ. Λιλλήκας προειδοποιούσε για αναποτελεσματικότητα του κυβερνητικού νομοσχεδίου για ενοίκια

Εντείνονται μέρα με τη μέρα οι αντιδράσεις από μικρές / πολύ μικρές επιχειρήσεις σ’ ότι αφορά στη χαμηλή αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού νομοσχεδίου για μείωση ενοικίων.

Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, προειδοποιούσε εγκαίρως γι’ αυτή την εξέλιξη. Γι’ αυτό εξάλλου η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε πρόταση Νόμου, που δυστυχώς καταψηφίστηκε, η οποία προνοούσε υποχρεωτική τη μείωση ενοικίων για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών ακινήτων.


Η Συμμαχία Πολιτών τόνιζε ότι «με τη συνύπαρξη τόσο της κυβερνητικής πρότασης όσο και του Κινήματος μας, διασφαλίζουμε όσο το δυνατό τη μείωση ενοικίων προς ανακούφιση μικρών επιχειρήσεων και νοικοκυριών».

Ο Γιώργος Λιλλήκας κατά τη συζήτηση της πρότασης Νόμου της Συμμαχίας Πολιτών, είχε προειδοποιήσει ότι με το κυβερνητικό νομοσχέδιο δεν καθίσταται υποχρεωτική η μείωση ενοικίων, αλλά αφήνεται στην καλή θέληση του ιδιοκτήτη του ακινήτου για να το πράξει, κάτι που θα οδηγούσε σε χαμηλή αποτελεσματικότητα.

Ήδη οι καταστηματάρχες διά της ηγεσίας της ΠΟΒΕΚ απευθύνουν κραυγή απόγνωσης, τονίζοντας ότι «δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έδωσε ουσιαστική λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα με τους καταστηματάρχες τώρα να έρχονται αντιμέτωποι με την απειλή της έξωσης. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα σύντομα θα κλείσουν πολλές μικρές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα αρκετοί εργαζόμενοι να βγουν στην ανεργία».

Παράλληλα η ηγεσία του Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου στέλνει ηχηρό μήνυμα: «Η νομοθεσία για φοροελάφρυνση των ιδιοκτητών των ακινήτων έναντι της μείωσης των ενοικίων δεν έχει μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα αποτελέσματα και παρουσιάζεται κατώτερη των περιστάσεων. Δεν δίνεται ισχυρό κίνητρο στους ιδιοκτήτες να προβούν σε μειώσεις ενοικίου».


Υπενθυμίζουμε ότι η Συμμαχία Πολιτών με την πρόταση νόμου που είχε καταθέσει, εισηγείτο όπως για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα των εννέα μηνών (αρχής γενομένης από 01/06/2020), κάθε ενοίκιο να μειώνεται ως ακολούθως και ουδεμία αύξηση επ’ αυτού δύναται να επιβληθεί:


(α) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτων που τίθενται προς ενοικίαση λαμβάνει ενοίκια επί των ακινήτων του, το σύνολο των οποίων δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2 000) μηνιαίως, έκαστο ενοίκιο μειώνεται κατά είκοσι τις εκατό (20%), και

(β) σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτων που τίθενται προς ενοικίαση λαμβάνει ενοίκια επί των ακινήτων του, το σύνολο των οποίων υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2 000) μηνιαίως, έκαστο ενοίκιο μειώνεται κατά σαράντα τις εκατό (40%).

Δυστυχώς η Ολομέλεια της Βουλής καταψήφισε την πρόταση Νόμου της Συμμαχίας Πολιτών και το τίμημα πληρώνουν ακόμα μία φορά αυτοί που υπέστησαν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας.