Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε Πρόταση Νόμου με την οποία οι εκπαιδευτικοί που εργοδοτούνται στα ΚΙΕ να συμπεριληφθούν στους υποψήφιους των οποίων η εκπαιδευτική προϋπηρεσία μοριοδοτείται για σκοπούς εγγραφής στους Πίνακες Διορισίμων.

Από τη σημερινή ενημέρωση που είχαμε στην Επιτροπή Παιδείας, αναδείχθηκαν για άλλη μια φορά, τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, με την ανοχή ή την αδιαφορία της Κυβέρνησης Αναστασιάδη.


Και αυτή η κακή εικόνα, εκπέμπεται από τα Κρατικά Ινστιτούτα τη στιγμή που πάρα πολλές οικογένειες, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις των ιδιωτικών (νόμιμων ή παράνομων) φροντιστηρίων. Αποτέλεσμα, είναι να έχουμε μαθητές δυο ταχυτήτων .


Το ίδιο καθεστώς συμβαίνει και με τους καθηγητές των Κρατικών Ινστιτούτων των οποίων οι όροι εργασίας τους είναι απαράδεκτοι. Προς τούτο, την άρση δηλαδή της αδικίας εις βάρος των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Ινστιτούτα, η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε Πρόταση Νόμου με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του περί Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί που εργοδοτούνται στα ΚΙΕ να συμπεριληφθούν στους υποψήφιους των οποίων η εκπαιδευτική προϋπηρεσία μοριοδοτείται για σκοπούς εγγραφής στους Πίνακες Διορισίμων.


Για εμάς, για τη Συμμαχία Πολιτών, η ισότητα και η ποιότητα στην παροχή Παιδείας θα επέλθει μόνο όταν γίνει μια ριζική και σύγχρονη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με βασικό άξονα το Ολοήμερο Σχολείο για όλους. Πέραν όλων των πολλών άλλων πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Ολοήμερου Σχολείου, θα μειωθεί άρδην η ανάγκη για φροντιστήρια και με τον τρόπο αυτό θα παταχθεί επιτέλους η παραπαιδεία ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθεί η ανάγκη για πρόσληψη εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία.

3 views0 comments