Κλιματιστικά στα Δημόσια Σχολεία

Δήλωση Αναπλ. Εκπροσώπου Τύπου Ρένας Γιαβάση


Είναι αδιανόητο σε μια χώρα όπου για πολλούς μήνες οι υψηλές θερμοκρασίες σε επίπεδο καύσωνα, αποτελούν σύνηθες φαινόμενο, τα δημόσια σχολεία, να μην έχουν κλιματιστικά. Είναι αδιανόητο να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο αυτή η συζήτηση είτε λόγω καύσωνα είτε λόγω κρύου και να μην λαμβάνονται άμεσα μέτρα.

Είναι αδιανόητο τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να πρέπει να επιβιώνουν σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες και ταυτόχρονα να αναμένουμε να έχουν ψηλές εκπαιδευτικές αποδόσεις.


Το ζήτημα των κλιματιστικών στα σχολεία δεν είναι κομματικό. Είναι θέμα σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών. Δεν σηκώνει άλλη συζήτηση, αναβολή και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει άμεσα να προχωρήσει σε μελέτη και σχεδιασμό για εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα δημόσια σχολεία. Αυτό επιβάλλει και  ο  Νόμος περί Ασφάλειας και Υγείας.


Επιτέλους, το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να εστιάσει στην ποιοτική αναβάθμιση και στον  εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Παιδείας αλλά  και στη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων όλων των παιδιών σε  πρόσβαση στη Δημόσια, δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση. Αλλά επί του παρόντος ας αρχίσει από τα κλιματιστικά.

15 views0 comments