Η Συμμαχία Πολιτών για την κάλυψη του κόστους ιατρικών εξετάσεων υποψηφίων ΣΥΟΠ

Υποψήφιοι συμβασιούχοι οπλίτες (ΣΥΟΠ) καλούνται να καταβάλουν αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό, τ’ οποίο ανέρχεται στα 500 ευρώ έκαστος, για να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης πρόσληψης στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα στον «Φιλελεύθερο».

Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για άδικο και πρωτόγνωρο φαινόμενο τ’ οποίο προκύπτει λόγω του ότι μεγάλος αριθμός στρατιωτικών γιατρών αποφάσισε να ιδιωτεύσει μέσω του ΓεΣΥ, μ’ αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειψη ιατρικού προσωπικού στην Εθνική Φρουρά. Ως εκ τούτου υπάρχει αδυναμία πλέον για κάλυψη του κόστους των εξετάσεων από την ΕΦ.


Η Συμμαχία Πολιτών καλεί τις αρμόδιες αρχές όπως εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις για κάλυψη των εξόδων των συγκεκριμένων υποψηφίων συμβασιούχων οπλιτών, οι οποίοι υπόκεινται σ’ άνιση μεταχείριση σε σχέση μ’ όσους προηγούμενους υποψήφιους ΣΥΟΠ υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη τους στην Εθνική Φρουρά.


Θεωρούμε άδικη την εξέλιξη αυτή για τους υποψήφιους συμβασιούχους οπλίτες, αφού καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι τη νύφη για την υποστελέχωση που παρατηρείται στο ιατρικό προσωπικό της ΕΦ. Η Συμμαχία Πολιτών προτείνει όπως εξεταστεί η αξιοποίηση των κρατικών μας νοσηλευτηρίων, για την δωρεάν εξέταση των υποψηφίων ΣΥΟΠ.