Ηχηρή απουσία γυναικών από τη συμβουλευτική επιτροπή πολιτισμού


Δήλωση Προέδρου Συμμαχίας Γυναικών, Ρένας Γιαβάση


Πισωγύρισμα σε κάθε προσπάθεια που γίνεται για ισότητα και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής, αποτελεί η σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πολιτισμού, όπως ανακοινώθηκε χθες.


Μας προκαλεί μεγάλη απογοήτευση, ιδιαίτερα όταν αυτή η απόφαση προέρχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας το οποίο οφείλει να πιστεύει και να προάγει σε όλα τα επίπεδα την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη των στερεοτύπων.


Δεν υποβιβάζουμε τις ικανότητες και τα προσόντα που έχουν όλα τα μέλη που διορίσθηκαν στην εν λόγω Επιτροπή. Όμως, θεωρούμε αδιανόητο το γεγονός ότι δεν μπόρεσε ο Υπουργός Παιδείας να εντοπίσει και άλλες γυναίκες οι οποίες έχουν διαδραματίσει μεγάλο ρόλο στην πολιτιστική ζωή του τόπου.


Ως εκ τούτου ως Συμμαχία Γυναικών καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Προδρόμου να επανεξετάσει την απόφαση του.