Υπενθύμιση για την παροχή επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου

Το Γραφείο ενημέρωσης του Πολίτη της Συμμαχίας Πολιτών ενημερώνει τους συνταξιούχους από τους οποίους είχε αποκοπεί η «μικρή επιταγή» τον Δεκέμβριο του 2014  και έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας (10.324 ευρώ στη περίπτωση του ενός ατόμου και 15.486 ευρώ για νοικοκυριό 2 ατόμων) και δεν έχουν υποβάλει αίτηση, να το πράξουν άμεσα με το έντυπο ΕΕΕ5.v2* (Παροχή Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου με Χαμηλά Εισοδήματα ή και ΕΕΕ).


Υπενθυμίζουμε ότι έχει καθοριστεί ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (γι’ αυτή την κατηγορία συνταξιούχων) η 31η  Δεκεμβρίου 2019.


Οι νέοι χαμηλοσυνταξιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την ημερομηνία που δικαιούνται σύνταξη, δηλαδή και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2019 (όποτε αποκτήσουν δικαίωμα θεσμοθετημένης σύνταξης) με το ίδιο έντυπο (ΕΕΕ5.v2)


Κατεβάστε εδώ την:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Ή/ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

10 views0 comments