Ικανοποίηση Συμμαχίας Πολιτών για μετακίνηση εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου

Η Συμμαχία Πολιτών εκφράζει ικανοποίηση για τη σημερινή απόφαση που προνοεί μετακίνηση εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου από τις περιοχές Γερίου και Τσερίου (που επηρεάζει τις γύρω κοινότητες και δήμους, περιλαμβανομένων του δήμου Ιδαλίου και της κοινότητας Πέρα Χωρίου Νήσου), σε περιοχές για τις οποίες υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στους εμπλεκομένους φορείς.

Οι έντονες πιέσεις που άσκησαν οι πολίτες της γύρω περιοχής απέδωσαν καρπούς και έτσι έγινε κατορθωτή η μετακίνηση των εν λόγω εργοστασίων. Θεωρούμε αδικαιολόγητο το γεγονός ότι απαιτήθηκαν διαδοχικές και μαζικές διαμαρτυρίες πολιτών για να εισακουστεί το δίκαιο αίτημά τους για μετακίνηση των εργοστασίων.


Χρειάστηκε απίστευτη ταλαιπωρία πολιτών για να ευαισθητοποιηθεί το κράτος. Χάθηκε παράλληλα τεράστιος χρόνος με τα εργοστάσια να παραμένουν σε περιοχή που έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών.


Το ίδιο το κράτος θα έπρεπε να έχει καλύτερους σχεδιασμούς ούτως ώστε να προστατεύει την Υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

20 views0 comments