Η Συμμαχία Πολιτών τιμά τη μνήμη του Εθνάρχη Μακαρίου

43 χρόνια από τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, του ιδρυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, του οποίου τα διδάγματα παραμένουν φάρος προς όλους μέχρι σήμερα.

Η Κύπρος παραμένει ημικατεχόμενη με τις τουρκικές προκλήσεις και απειλές να γιγαντώνονται. Καλούμαστε να πάρουμε διδάγματα από τον αγώνα του Εθνάρχη Μακαρίου και με διεκδικητικότητα και αποφασιστικότητα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για απελευθέρωση της Κύπρου.


Ο Εθνάρχης Μακάριος αποτελεί μέχρι σήμερα φωτεινό σύμβολο του Κυπριακού Ελληνισμού, για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Οφείλουμε να βαδίσουμε στα ίχνη του, προσηλωμένοι σε αγώνα για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.


Αυτός θα είναι και ο καλύτερος και ο πιο ουσιαστικός τρόπος απόδοσης τιμών στη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

30 views0 comments