Η Συμμαχία Πολιτών στο συνέδριο του EDP

Στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (EDP) παρευρέθηκαν δύο μέλη της Γραμματείας της Συμμαχίας Πολιτών.


Η κα. Γεωργία Αντωνίου και ο κ. Γιώργος Ευσταθίου, στο πλαίσιο του εκλογικού συνεδρίου του οποίου έχει επανεκλεγεί Πρόεδρος του EDP ο François Bayrou, έθεσαν θέματα που άπτονται πολιτικών ζητημάτων και απασχολούν την επικαιρότητα. Ως Κύπριοι συμμετέχοντες, οι απεσταλμένοι της Συμμαχίας Πολιτών υπογράμμισαν την ανάγκη αλληλεγγύης από όλα κράτη - μέλη στο θέμα της Κύπρου και των συνεχιζόμενων παραβιάσεων της Κυπριακής ΑΟΖ από την Τουρκία.


H Ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνδυασμό με τις προοπτικές της Κύπρου αποτελούν τους βασικούς πυλώνες προστασίας της κρατικής μας οντότητας. Στη βάση αυτών των αρχών εδράστηκε η συμμετοχή της Συμμαχίας Πολιτών στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος. 
1 view0 comments