Η Συμμαχία Πολιτών για το πόρισμα Καλογήρου για πολιτογραφήσεις

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το πόρισμα Καλογήρου σχετικά με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, στο οποίο μεταξύ άλλων εντοπίζονται ποινικά και διοικητικά αδικήματα για τα οποία η Επιτροπή υποδεικνύει όπως ασκηθούν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες.

Η Συμμαχία Πολιτών ζητεί την άσκηση ποινικών διώξεων εκεί όπου εντοπίζονται ποινικά αδικήματα καθώς και την απόδοση πειθαρχικών ευθυνών για όσους λειτουργούς απέκρυψαν στοιχεία ή επέδειξαν αμέλεια στην έρευνα που όφειλαν να κάνουν.


Παράλληλα τονίζουμε ότι ως Κίνημα αναμένουμε όπως, η Γενική Εισαγγελία, ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο ΣΕΛΚ και άλλες αρμόδιες αρχές, δώσουν στη δημοσιότητα το αποτέλεσμα των εν λόγω διώξεων ή πειθαρχικών ερευνών.


Επιπρόσθετα υποδεικνύουμε ότι, Δικηγορικός Σύλλογος και ΣΕΛΚ πρέπει να διερευνήσουν μέλη τους, για το κατά πόσο λειτούργησαν ως ορίζει η νομοθεσία, ενώ εκεί όπου το Υπουργικό Συμβούλιο παραβίασε τον Νόμο πρέπει ν’ αναληφθούν πολιτικές ευθύνες.


Όσα εντοπίζονται στο πόρισμα που ετοίμασε η τριμελής Επιτροπή υπό την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το επενδυτικό πρόγραμμα από την περίοδο 2012 – 2018, επαναφέρουν ακόμα μία φορά την ανάγκη απόλυτης διαφάνειας και λήψης μέτρων προς αποτροπή της διαπλοκής και της διαφθοράς.


Υπενθυμίζουμε ότι το Κίνημα μας έχει επανειλημμένα καταθέσει ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων για πάταξη φαινομένων που ντροπιάζουν το κράτος. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αν κάποιες απ’ αυτές τις προτάσεις υλοποιούνταν, όπως για παράδειγμα οι προτάσεις του Ανακλητού και της αστικής ευθύνης, τέτοια φαινόμενα θα μπορούσαν ν΄αντιμετωπισθούν εν τη γενέσει τους.