Η Συμμαχία Πολιτών για τις εισηγήσεις ΕΤΕΚ για διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς


Δήλωση του Αντιπροέδρου της Συμμαχίας Πολιτών και υποψήφιου βουλευτή με το συνδυασμό «ΕΔΕΚ – Κοινωνική Συμμαχία», Αχιλλέα Μαλαχουρίδη.

Καταγραφή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας για κάθε κτίριο ή μνημείο, εισηγείται μεταξύ άλλων το ΕΤΕΚ, για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ειδικότερα την προστασία και διαφύλαξη των διατηρητέων κτιρίων.

Η Συμμαχία Πολιτών χαιρετίζει τις σχετικές εισηγήσεις του ΕΤΕΚ καθώς και την όλη στάση που επέδειξε εξ αφορμής της κατεδάφισης των διατηρητέων οικοδομών απ’ την Αρχιεπισκοπή, αφού θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορούν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις.


Παράλληλα εισηγούμαστε όπως το ΕΤΕΚ ν’ ανοίξει διάλογο τόσο με τους Δήμους όσο και τις Κοινότητες, ούτως ώστε να διαφανούν τα όποια προβλήματα και αδυναμίες και έτσι να καταρτιστεί ένας ορθός σχεδιασμός με ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο.


Πρέπει να ληφθούν τα σωστά μέτρα προστασίας, λαμβάνοντας υπόψιν ότι έχουμε να κάνουμε και με ιδιωτικά κτίρια τα οποία θέλουμε να διατηρήσουμε, αλλά την ίδια ώρα κάποια εξ αυτών είναι υπό κατάρρευση και επικίνδυνα, με τις τοπικές διοικήσεις ν’ αδυνατούν οικονομικά να προχωρήσουν στις δέουσες ενέργειες. Θυμίζουμε ότι οι Κοινότητες δεν είναι οικοδομικές αρχές, ούτε διαθέτουν τα μέσα και δεν έχουν άλλο πεδίο αντίδρασης απ’ το να ενημερώσουν τις αρμόδιες Επαρχιακές Διοικήσεις.


Θεωρούμε ότι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και ειδικά οι διοικήσεις των Κοινοτήτων, έχουν να προσθέσουν αρκετά σημαντικά στοιχεία σ’ αυτό τον διάλογο, για να καθοριστεί μια στρατηγική η οποία θα διέπει τόσο τη διατήρηση των αξιόλογων οικοδομών, όσο και τον καθορισμό μιας εφικτής διαδικασίας ασφάλειας των συγκεκριμένων κτιρίων καθώς και τον ξεκάθαρο διαχωρισμό επιπέδων ευθύνης και αρμοδιοτήτων.


Προς αυτή την κατεύθυνση ο Αντιπρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Αχιλλέας Μαλαχουρίδης, θ’ αποστείλει σχετική επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και εισηγήσεις για την έναρξη διαλόγου με Δήμους και Κοινότητες.