Η Συμμαχία Πολιτών για την παγκόσμια ημέρα θαλασσαιμίας

Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσαιμίας ως Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας).

Η Συμμαχία Πολιτών σέβεται και τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας, που στόχο έχει την αφύπνιση και ενθάρρυνση των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού σ’ ότι αφορά στα προβλήματα των θαλασσαιμικών και στην προσπάθεια που απαιτείται για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος.


Μέσα’ αυτό το πλαίσιο, το Κίνημά μας προώθησε και πέτυχε από κοινού με την ΕΔΕΚ την πρόταση για τροποποίηση του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, ο οποίος εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, πρόσωπα με θαλασσαιμία να έχουν δικαίωμα σε ειδική παροχή ανάλογη της θεσμοθετημένης σύνταξης από τα πενήντα 50 έτη της ηλικίας τους και μέχρι την κανονική συντάξιμη ηλικία, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισφορών, για να λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).


Καταλήγοντας, τονίζουμε ότι τα άτομα με θαλασσαιμία όπως και οι οικογένειες τους, ζουν κάτω απ’ το αίσθημα ανασφάλειας εδώ και ενάμιση χρόνο που επικρατεί η πανδημία του κορωνοϊού, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, γι’ αυτό και θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης στήριξης και φροντίδας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους.