Η Συμμαχία Πολιτών για θέσπιση κατώτατου μισθού

Αρνητική η στάση του υπουργείου Εργασίας σε ότι αφορά στη θέσπιση εθνικού κατώτατου μισθού εν μέσω πανδημίας, καθώς όπως διευκρίνισε η αρμόδια Υπουργός, τα σημερινά δεδομένα δεν επιτρέπουν επαναφορά της επίμαχης συζήτησης.

Η πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών προνοεί τη θέσπιση προσωρινών διατάξεων ώστε διά νόμου να καθοριστεί ότι για την διετία 2019-2020, ο γενικός κατώτατος μισθός για κάθε εργασία στη Δημοκρατία ανεξαρτήτως περιοχής, τόπου ή επαρχίας, δεν θα είναι χαμηλότερος του ορίου των €1.125. Η ρύθμιση αποσκοπούσε στην αποτροπή φαινομένων εκμετάλλευσης, που είχαν παρατηρηθεί παρά την ανάκαμψη της οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας που σημείωνε, κατά τη δεδομένη στιγμή, η κυπριακή οικονομία.


Αφουγκραζόμαστε την αγανάκτηση συγκεκριμένης μερίδας πολιτών, που παλεύει για να έχει τα προς το ζην. Η οικονομική κρίση που επιφέρει η πανδημία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω COVID – 19, έχουν γονατίσει μεγάλες μάζες του πληθυσμού.


Γι’ αυτό και υποδεικνύουμε ότι η τ’ όλο ζήτημα πρέπει επιτέλους να ρυθμιστεί τώρα, αλλά να έχει εφαρμογή από 01/01/2022.


Στόχος της Συμμαχίας Πολιτών με την πρότασή της, είναι να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ευημερίας για τους συμπολίτες μας βγάζοντας τους από τον κύκλο της φτώχειας.