Η Συμμαχία Πολιτών για τα εργατικά ατυχήματα

Προβληματισμός και ανησυχία για τα συνεχή εργατικά ατυχήματα. Επιβάλλεται οι αρμόδιες αρχές να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους.

Η Συμμαχία Πολιτών εκφράζει έντονη ανησυχία για την αυξητική τάση που παρουσιάζουν τα εργατικά ατυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα.


Υποδεικνύουμε στις αρμόδιες αρχές όπως εντατικοποιήσουν τους ελέγχους σε εργοτάξια και χώρους εργασίας για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας.


Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται αύξηση των εργατικών ατυχημάτων ή και δυστυχημάτων που στοιχίζουν τόσο άδικα ζωές σε ανθρώπους της βιοπάλης. Το κράτος οφείλει να κινητοποιήσει τις αρχές του, καθώς υπάρχει ανάγκη αύξησης αλλά και ποιοτικής βελτίωσης των ελέγχων.


Την ίδια ώρα καλούμε τους επιχειρηματίες όπως φροντίζουν – ως οφείλουν - να έχουν τους δικούς τους μηχανισμούς για την εκπαίδευση και εκτίμηση των κινδύνων, ώστε να προλαμβάνονται τα ατυχήματα.

16 views0 comments