Η Συμμαχία Πολιτών για πρόταση νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Με ιδιαίτερη ικανοποίησή μας είδαμε σήμερα να υπερψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής, η πρόταση νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, από κοινού με τον Κωστή Ευσταθίου από πλευράς ΕΔΕΚ.

Σκοπός της πρότασης νόμου που καταθέσαμε, είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε στην έννοια του όρου «μισθωτός», για σκοπούς κοινωνικής ασφάλισης, να περιληφθεί και η απασχόληση δυνάμει σύμβασης αγοράς υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής σύμβασης, προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα, μεταξύ των οποίων και την πληρωμή των κοινωνικών τους ασφαλίσεων, ως μισθωτοί και όχι ως αυτοεργοδοτούμενοι.


Προχωρήσαμε στην κατάθεση της εν λόγω πρότασης νόμου, την οποία με απόλυτη ικανοποίηση είδαμε να υπερψηφίζεται, αφού παρατηρείται έξαρση του φαινομένου της απόκρυψης της σχέσης εργοδότη-εργοδοτουμένου. Πιο συγκεκριμένα, ενώ πολλά άτομα προσφέρουν εργασία με όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ορίζουν τη σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου, η εργασία αυτή χαρακτηρίζεται ως αγορά υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι και όχι ως μισθωτοί/εργοδοτούμενοι.


Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, οι οποίοι υπέστησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα την πιο πάνω αδικία.


Με την πρόταση μας Νόμου θέτουμε τέλος σε μία μεγάλη αδικία την οποία υπέστη συγκεκριμένη μάζα εργαζομένων. Τα τελευταία χρόνια είχε παρατηρηθεί έξαρση αυτής της αδικίας και κατάχρηση του θεσμού της αγοράς υπηρεσιών, κάτι που έπρεπε να διορθωθεί και να ρυθμιστεί νομοθετικά, γι’ αυτό και η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε τη συγκεκριμένη πρόταση Νόμου.

1,324 views0 comments